دکتر شهیندخت خوارزمی
 /  دکتر شهیندخت خوارزمی

دکتر شهیندخت خوارزمی

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر شهیندخت خوارزمی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

جستجوی دوره