دکتر حمید محمودآبادی
 /  دکتر حمید محمودآبادی

دکتر حمید محمودآبادی

دکتری حسابداری

سوابق حرفه ای :

 • تدریس در دانشگاه شیراز
 • تدریس در مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • تدریس در سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب
 • رئیس اداره حسابرسی دانشگاه شیراز
 • معاونت امور مالی دانشگاه شیراز
 • مشاور مالی معاونت اداری و مالی دانشگاه شیراز
 • رئیس بخش مدیریت و حسابداری دانشگاه شیراز
 • معاونت اداری و مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان دانشگاه شیراز از سال ۱۳۸۴ تاکنون
 • عضو کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان فارس از ۹/۸/۱۳۸۶ تا ۱/۸/۱۳۸۸
 • رئیس مرکز آموزش دانشگاه جامع علمی- کاربردی سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب از سال ۱۳۸۶ تاکنون
 • عضو کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان فارس
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی بخش حسابداری دانشگاه شیراز
 • عضو شورای بخش حسابداری دانشگاه شیراز

تحصیلات:

 • لیسانس حسابداری صنعتی
 • فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 • گذرندان دوره‌ی ممیزی داخلی و دارای گواهینامه بین‌المللی ممیزی داخلی از انگلستان
 • دانشوری در حسابداری
 • دکتری حسابداری

لیست دوره های تدریس شده توسط:دکتر حمید محمودآبادی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • دوره عالی مدیریت MBA- گرایش مدیریت بازار سرمایه (همسطح کارشناسی ارشد)
  416 ساعت
 • دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کارDBA
  400 ساعت
 • دوره عالی مدیریت EMBA – گرایش مدیریت اجرایی (همسطح کارشناسی ارشد)
  704 ساعت
 • MBA گرایش مدیریت پروژه (همسطح کارشناسی ارشد)
  624 ساعت

جستجوی دوره