حسین لطفی نژاد
 /  حسین لطفی نژاد

حسین لطفی نژاد

  مدرک تحصیلی :   فوق لیسانس Gis مدارک تحصیلی: مدرک تحصیلی سال اخذ مدرک مفطع تحصیلی و نام موسسه اخذ مدرک نقشه برداری ۱۳۸۵ فوق دیپلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان نقشه برداری ۱۳۸۷ لیسانس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان Gis ۱۳۹۴ فوق لیسانس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان     سوابق کاری ردیف نوع خدمات

 

مدرک تحصیلی :   فوق لیسانس Gis

مدارک تحصیلی:

مدرک تحصیلی سال اخذ مدرک مفطع تحصیلی و نام موسسه اخذ مدرک
نقشه برداری ۱۳۸۵ فوق دیپلم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
نقشه برداری ۱۳۸۷ لیسانس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
Gis ۱۳۹۴ فوق لیسانس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

 

 

سوابق کاری
ردیف نوع خدمات محل وقوع سال انجام فعالیت توضیحات و مقدار کار
۱ نقشه بردار شرکت پایندان وحدتیه-برازجان ۱۳۸۴/۲-۱۳۸۵/۱۱ احداث پالایشگاه نرگسی
۲ سرپرست واحد نقشه برداری احداث مسیر باند دوم     جاده شیراز-جهرم جهرم ۱۳۸۷/۰۴-۱۳۸۹/۱۲ احداث باند دوم جاده شیراز-جهرم بطول ۵۰ کیلومتر
۳ سرپرست کارگاه و نقشه بردار شرکت آتیه سازان خمیر بشاگرد – بندر چارک ۱۳۸۵/۱۲-۱۳۸۷/۰۳ احداث راه روستایی بطول ۲۶ کیلومتر
۴ سرپرست نقشه برداری پروژه ساختمانی تعاونی مسکن استانداری شیراز – بزرگراه حسینی الهاشمی ۱۳۹۱/۰۱-۱۳۹۲/۱۲ پروژه ۴۴ واحدی استانداری
۵ برداشت عوارض با مقیاس ۱/۲۰۰با مختصات UTM استان فارس- شهرستان گله دار ۱۳۹۱ ۳۰کیلومتر
۶ تهیه نقشه های as-built و Gis بند ۵ جهت بارگذاری در نقشه های شرکت گاز استان هرمزگان استان فارس- شهرستان گله دار ۱۳۹۱ ۳۰کیلومتر
۷ برداشت کاداستر جهت UPDATE نقشه های Gis شهری اداره گاز استان شیراز – بافت قدیم شهرک سعدی ۱۳۹۰ ۲۰هکتار
۸ برداشت تپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ شامل مسیرهای مظالعاتی شرکت گاز استان فارس سطح استان ۱۳۹۲تابستان ۸۰۰هکتار
۹ محاسبه احجام خاکبرداریو ترسیم پروفیل های عرضی و طولی بند ۳ سطح استان ۱۳۹۲تابستان ۸۰۰هکتار
۱۰ برداشت عوارض با مقیاس ۱/۲۰۰با مختصات UTM استان هرمزگان ۱۳۹۲ ۳۰کیلومتر
۱۱ تهیه نقشه های as-built و Gis بند ۱۰ جهت بارگذاری در نقشه های شرکت گاز استان هرمزگان استان هرمزگان ۱۳۹۲ ۳۰کیلومتر
۱۲ برداشت عوارض با مقیاس ۱/۲۵۰۰با مختصات UTM جهت ارایه به شرکت گاز استان فارس استان فارس-شهرستان بیضا تابستان ۱۳۹۳ روستاهای شهرستان
۱۳ همکاری با شهرداری منطقه ۶ و شرکت رهکاو راه جهت پیاده سازی پلاک های ساختمانی نقشه های تقکیکی شهرداری سطح شهرستان شیراز ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۱۴ سرپرست واحد نقشه برداری پروژه بازرگانان ۲ در همکاری با شرکت سازه های  تک ایستاجنوب شیراز-مجتمع بازرگانان ۲ ۱۳۹۳/۰۲ -۱۳۹۴/۰۵ ۴۰/۰۰۰ مترمربع
۱۵ سرپرست واحد نقشه برداری شرکت واتک واباگ آلمان و ژیان در پروژه ساخت تصفیه خانه شماره ۲ شیراز شهرک صنعتی بزرگ شیراز ۱۳۹۴/۰۶-تاکنون

جستجوی دوره