بهزاد عطیفه
 /  بهزاد عطیفه

بهزاد عطیفه

۲۶ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر نویسنده ۶ جلد کتاب و گرافیست ۴۳ جلد کتاب ثبت ۵۰ اثر به چاپ رسیده در کتابخانه ملی ایران کتاب های به چاپ رسیده: آموزش جامع Photoshop CC سال چاپ ۱۳۹۳ آموزش جامع Photoshop 3D سال چاپ ۱۳۹۴ مرجع کاربردی Photoshop 2016 سال چاپ ۱۳۹۵ کاربرد Photoshop در

۲۶ سال سابقه تدریس در موسسات معتبر

نویسنده ۶ جلد کتاب و گرافیست ۴۳ جلد کتاب

ثبت ۵۰ اثر به چاپ رسیده در کتابخانه ملی ایران

کتاب های به چاپ رسیده:

آموزش جامع Photoshop CC سال چاپ ۱۳۹۳

آموزش جامع Photoshop 3D سال چاپ ۱۳۹۴

مرجع کاربردی Photoshop 2016 سال چاپ ۱۳۹۵

کاربرد Photoshop در “آتلیه عکاسی” سال چاپ ۱۳۹۵

آموزش جامع Illustrator CC سال چاپ ۱۳۹۷

آموزش جامع Photoshop CC 2019 سال چاپ ۱۳۹۷

لیست دوره های تدریس شده توسط:بهزاد عطیفه

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • فتوشاپ مقدماتی
    فتوشاپ مقدماتی
    30 ساعت

جستجوی دوره