بابک شهرستانی
 /  بابک شهرستانی

بابک شهرستانی

لیست دوره های تدریس شده توسط:بابک شهرستانی

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • تست فراصوتی (التراسونیک) سطح ۱و۲ (UT)
    80 ساعت
  • تست ذرات مغناطیسی و مایعات نافذ سطح ۱ و ۲ (PT&MT)
    40 ساعت
  • بازرسی چشمی سطح ۱و۲ (ASNT Level II (VT
    40 ساعت

جستجوی دوره