امیر صابری
 /  امیر صابری

امیر صابری

سوابق تحصیلی : دیپلم ریاضی فیزیک – دبیرستان نمونه دولتی توحید – خرداد ۸۱ کارشناسی مهندسی شیمی – پتروشیمی – دانشکده مهندسی شیراز- شهریور ۸۵ کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بهمن ۸۷ دانشجوی دکتری مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی شیمی, نفت و گاز – دانشگاه شیراز – مهر ۹۰ خلاصه

سوابق تحصیلی :
دیپلم ریاضی فیزیک – دبیرستان نمونه دولتی توحید – خرداد ۸۱
کارشناسی مهندسی شیمی – پتروشیمی – دانشکده مهندسی شیراز- شهریور ۸۵
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – بهمن ۸۷
دانشجوی دکتری مهندسی شیمی – دانشکده مهندسی شیمی, نفت و گاز – دانشگاه شیراز – مهر ۹۰
خلاصه فعالیت پژوهشی:
(Water Hammer) بررسی پدیده ضربه قوچ
بررسی عوامل خوردگی و سایش در لوله مغزی
(Venturi Scrubber) بررسی افت فشار در شوینده های ونتوری
Screen تعیین غلظت آلاینده کارخانه سیمان داراب توسط نرم افزار ۳
(Vapor Compression) بررسی شیرین سازی آب به روش متراکم سازى
در محیط متخلخل و کاتالیست (Knudsen Diffusion) بررسی پدیده نفوذ حفره ای
(Cost Estimation) شبیه سازی واحد اسید سولفوریک و تخمین قیمت واحد مذکور
MEROX فرایند مرکاپتان زدایی LPC- بررسی ساخت و عمکرد کاتالیست ۳۰
HTFS طراحی مبدل حرارتی صفحه ای برای پاستوریزه کردن آبمیوه به کمک نرم افزار
به میعانات گازی و پیامدهای محیط زیستی Disulfide Oil بررسی ترمودینامیکی و امکان سنجی تزریق
HTRI جایگزین در واحد احیای گلایکول پالایشگاه سوم به کمک نرم افزار Spiral طراحی و بررسی مبدل حرارتی
نرم افزار های تخصصی:
HYSYS, Aspen Plus, Aspen B-Jac ,HTFS, Gambite, Fluent, Pipe Flow, PipeSim, Olga7, Pipe Phase, Pipesys
سوابق کاری:
شبیه سازی واحد نم زدایی از گاز طبیعی پالایشگاه گاز پارس جنوبی (فاز یک) زیر نظر دکتر محمدرضا رحیم پور(عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز)
مدل سازی و شبیه سازی فرآیند کریستالیزاسیون واکنشی در برج حبابی تولید بیکربنات سدیم (واحد سودااش پتروشیمی شیراز)
تدریس دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی (سطوح ابتدایی- متوسطه – پیشرفته )
تدریس دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی در سازمان مدیریت صنعتی
تدریس دوره های آموزشی نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی در مؤسسه آموزش عالی فن آموز
PIDEC بخش فرایند شرکت – HYSYS تدریس دوره تخصصی شبیه سازی فرایند های شیمیایی با
همکاری و تدریس در گروه مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مرودشت
همکاری وتدریس در گروه صنایع شیمیایی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز – واحد سما
تدریس دوره های فنی عمومی آموزش بدو استخدام شرکت ملی گاز ایران
مهندس فرایند – اداره مهندسی پالایش – پالایشگاه سوم پارس جنوبی

 

جستجوی دوره