امیر دادرس عالم
 /  امیر دادرس عالم

امیر دادرس عالم

امیر دادرس عالم

سوابق تحصیلی

کاردانی مخابرات-رادیوماکس

کارشناسی مهندسی مخابرات-میدان

 

سوابق آموزشی

اخذ مدرک بین المللی دوره آموزشی Eplan P8 از شرکت قشم ولتاژ
-اخذ مدرک دوره آموزشی طراحی تابلوهای فشار متوسط) MV (وفشار ضعیف (LV) ازگروه فنی مهندسی اتو سیستم
-اخذ مدرک دوره آموزشی PLC درجه یک ودرجه دو از سازمان فنی وحرفه ای
-اخذ مدرک دوره آموزشی پنوماتیک از سازمان فنی وحرفه ای
-اخذ مدرک دوره آموزشی رله های حفاظتی از انجمن صنفی تابلو برق ایران

سوابق اجرایی
-۲ تنظیم رله های حفاظتی شرکت پتروشیمی اهتمام جم عسلویه
-۱ تنظیم رله های حفاظتی شرکت ابوقداره شیراز
-۲ تنظیم وهماهنگی رله های حفاظتی مجتمع خلیج فارس ،هتل بزرگ شیراز ، هتل چمران و…
-۲ انجام پروژه نقشه وطراحی تابلو پکیج تصفیه دانشگاه زنجان وپروژه مربوط به نفت فلات قاره

لیست دوره های تدریس شده توسط:امیر دادرس عالم

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
  • دوره جامع نقشه کشی مدارات الکتریکی با Eplan و طراحی و جانمایی تابلوهای برق با Eplan Pro Panel
    30 ساعت

جستجوی دوره