امیرحسین راد
 /  امیرحسین راد

امیرحسین راد

سوابق تحصیلی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی از سال ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد طراحی فرایند، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۹ کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷   سابقه شغلی ۱۳۹۳ تا کنون شرکت مهندسین مشاور سازه، مشاور پاره وقت در پروژه های مرتبط با ایمنی فرایند شامل مدلسازی پیامد، مطالعات انفجار، ارزیابی کمی ریسک

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری مهندسی شیمی از سال ۱۳۹۱ ، دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی ارشد طراحی فرایند، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۹
 • کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷

 

سابقه شغلی

 • ۱۳۹۳ تا کنون
  • شرکت مهندسین مشاور سازه، مشاور پاره وقت در پروژه های مرتبط با ایمنی فرایند شامل مدلسازی پیامد، مطالعات انفجار، ارزیابی کمی ریسک و شناسایی مخاطرات فرایند به روش های HAZOP و HAZID
 • از ۱۳۸۸ تا کنون
  • مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف (CPSL) ، در این مجموعه به عنوان کارشناس ایمنی فرایند، و مدیر فنی پروژه ها در پروژه های مختلف مرتبط با مدلسازی پیامد، مطالعات انفجار، ارزیابی کمی ریسک و شناسایی مخاطرات فرایند به روش های HAZOP و HAZID همکاری داشته ام.
 • از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
  • شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو، کارشناس ایمنی فرایند و مدیر فنی پروژه

پروژه های انجام داده:

شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو

 • مطالعات ارزیابی و مدیریت ریسک کریدور خطوط لوله اهواز، ۱۳۸۸
 • مطالعات ایمنی کارخانه (Plant) NGL خارگ ، ۱۳۸۹
 • مطالعات ارزیابی پیامد حوادث فرایندی در فاز دوم تاسیسات فراورش و انتقال گاز میدان گازی تنگ بیجار، ۱۳۹۰

مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف (CPSL)

 • مطالعات تعیین حریم خط لوله گاز پنجم سراسری با استفاده از ارزیابی کمی ریسک ، ۱۳۹۰-۱۳۹۱
 • مطالعات HAZOP و HAZID و مدلسازی پیامد واحد جداسازی میدان گازی تابناک، ۱۳۹۱
 • مطالعات HAZOP و HAZID خط لوله ششم گاز سراسری، ۱۳۹۲

همکاری با سایر شرکت­ها به عنوان نیروی Freelance

 • پروژه طرح واکنش در شرایط اضطراری (ERP) پالایشگاه تهران
 • ارزیابی کمی ریسک (QRA) واحدهای شیرین سازی و NGL پتروشیمی بوشهر، ۱۳۹۳
 • مطالعات HAZOP مجتمع تولید آمونیاک پتروشیمی ارگ، ۱۳۹۳
 • مطالعات HAZOP، مدلسازی پیامد حوادث، Area Classification  و SIL چاه ۱۴ دالان ، ۱۳۹۳
 • شناسایی خطر و موقعیت یابی مناسب تانک های ذخیره تولوئن

سابقه تدریس

 • دوره آشنایی با مبانی و مدیریت ایمنی فرایند (PSM)،

بیش  از ۱۰ دوره برای کارشناسان شرکت پتروشیمی مبین و سایر پتروشیمی های واقع در منطقه عسلویه

 • دوره آموزش نرم افزار MATLAB برای مهندسین شیمی
 • مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار PHAST

سابقه برگزاری بیش از ۵ دوره برای مجتمع های مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی و شرکت های مهندسی مشاور

 • مدلسازی پیامد حوادث فرایندی با نرم افزار ALOHA

سابقه برگزاری یک دوره در مجمتع آموزش شرکت گاز پارس جنوبی

 • ارزیابی کمی ریسک حوادث فرایند (QRA)

سابقه برگزاری یک دوره برای کارکنان بخش HSE شرکت نفت فلات قاره

 • استاد مدعو دانشگاه کاسپین قزوین برای تدریس درس تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از نرم افزار PHAST رشته مهندسی ایمنی صنعتی در مقطع ارشد

لیست دوره های تدریس شده توسط:امیرحسین راد

شماره
نام دروس
مدت زمان
زمان آغاز
 • آشنایی با فرایند مطالعه SIL و HAZOP
  24ساعت

جستجوی دوره