امیرحسین حکمت نیا
 /  امیرحسین حکمت نیا

امیرحسین حکمت نیا

جوان برتر استان سال ۱۳۸۶
جوان نخبه گردشگری فارس سال ۱۳۸۷
مدرس برتر گردشگری استان فارس ۱۳۹۵
پژوهشگر برتراستان فارس ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی:

۱- کارشناسی باستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ۱۳۸۴

۲- کارشناسی ارشد باستان شناسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی۱۳۸۷

۳- دکترای (معادل )گردشگری پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران

۴- راهنمای محلی شیراز  از سازمان میراث فرهنگی کشور

۵- دوره فشرده خبرنگاری از خبرگزاری ایرنا و سازمان ملی جوانان

۶- راهکارهای نوین در صنعت هتلداری از سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

۷- مدیریت حرفه ای در هتلداری از سازمان میراث فرهنگی کشور و آموزشگاه هتلداری آرتا

۸- جذب و جلب مشتری در دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

۹- دوره فرهنگی اشراق از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰ – بازاریابی در جهانگردی از  سازمان میراث فرهنگی

۱۱- راهنمای موزه ای از  سازمان میراث فرهنگی

۱۲- آیین نگارش و گزارش نویسی از سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب

۱۳- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در هتلداری از سازمان میراث فرهنگی ,دانشگاه شریف

۱۴- ایمنی و بهداشت محیط زیست در گردشگری از سازمان میراث فرهنگی ,دانشگاه شریف

۱۵- مدیران کاروان های شاهد و ایثارگر از  سازمان میراث فرهنگی ,بنیاد شهید

۱۶- It Marketing,Strategic Marketing, Tourism Marketing      سازمان میراث فرهنگی ,

Beluga for life School,Bangkok,Thailand

۱۷ – برند سازی در صنعت گردشگری از سازمان میراث فرهنگی

۱۸- گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از سازمان میراث فرهنگی ,دانشگاه علوم پزشکی

۱۹- گردشگری سلامت در فارس از  سازمان میراث فرهنگی

۲۰ زنده باد مشتری شاکی از سازمان میراث فرهنگی

۲۱- اصول شرکت در نمایشگاه های بین المللی از  سازمان میراث فرهنگی

۲۲- کارمند تخصصی دفاتر مسافرتی و جهانگردی ازسازمان میراث فرهنگی

۲۳- مدیریت تخصصی هتلداری از سازمان میراث فرهنگی کشور

۲۴- گردشگری خلاق از  پژوهشگاه شاخص پژوه

سوابق اجرای  :

 • مدیر مرکز تخصصی گردشگری و بافت تاریخی شهر شیراز ۱۳۹۵ تا کنون
 • معاون گردشگری استان فارس ۹۰ تا ۹۲
 • دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان فارس ۱۳۹۲
 • مشاور کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز از بدو تاسیس تا کنون
 • مشاور دفتر تسهیل گری بافت تاریخی شیراز
 • رییس کارگروه گردشگری کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اداره کل تعاون
 • مشاور فرهنگی و گردشگری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز
 • مشاور سازمان استانداردسازی کشور در امور گردشگری ۱۳۹۲
 • مدیر گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸
 • مسوول اندیشکده فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
 • عضو هیات داوری نخستین همایش ملی زمین شناسی ایران واحد ژئوتوریسم(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ۱۳۹۰
 • عضو هیات داوری همایش بین المللی گردشگری و توسعه پایدار(دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ۱۳۹۰)
 • عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش ملی امنیت نیروی انتظامی ۱۳۹۰
 • عضو پانل داوری همایش ملی زندیه (سازمان میراث فرهنگی استان فارس ۱۳۸۷)
 • عضو پانل داوری همایش ملی زبان شناسی (سازمان آموزش و پرورش استان فارس ۱۳۹۱)
 • عضو پانل گردشگری شهری نخستین همایش ملی گردشگری معاصر خرداد ۱۳۹۳
 • عضو کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس
 • عضو هیات موسس و دبیر کانون باستان شناسی و گردشگری پارس(۱۳۸۴-۱۳۸۷)
 • عضو هیات موسس و دبیر موسسه مطالعات زند(۱۳۸۶-۱۳۸۸)
 • مسئول کارگروه پژوهش گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲
 • راهنمای ایرانگردی و جهانگردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
 • سخنران تخصصی و اعزامی شیراز به شهرهای خوی ، اهواز ،نیشابور،اصفهان،اردبیل، تهران در کاروان های فرهنگی و طرح سفیران فرهنگ شیراز

جستجوی دوره