اشکان ترابی

لیست دوره های تدریس شده توسط:اشکان ترابی

ID
Course Name
Duration
Start Date
  • بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی (بر اساس نشریه ۳۶۰)
    50 ساعت
  • بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی (بر اساس نشریه ۳۶۰)
    50 ساعت
  • طراحی و محاسبات سازه ای به روش LRFD و (SAFE,ETABS و تهیه دفترچه محاسباتی)
    130ساعت

جستجوی دوره