ارسلان ایزدپناه شیرازی
 /  ارسلان ایزدپناه شیرازی

ارسلان ایزدپناه شیرازی

مشخصات تحصیلی :

تحصیلات عالی در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه گچساران
تحصیلات عالی در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه نجف آباد

توانمندی ها :
 آشنایی با اصول و نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ۲۰۰۸ – ۹۰۰۱
 آشنایی کامل با اصول انبارداری علمی ، پیاده سازی و سیستم های مرتبط با انبار مدرس دوره انبارداری و کنترل موجودی –
 آشنایی کامل و مدرس نرم افزار های بسته آفیس Access & Word & Excel & Power point & Visio & Outlook
 آشنایی با اصول بازرسی کیفی محصولات تولیدی ، تهیه طرح بازرسی ، آنالیز های آماری ، تکنیک های مهندسی کیفیت
 آشنایی با اصول و نحوه نیاز سنجی ، برنامه ریزی و اثر بخشی سیستم های مدیریت آموزشی پرسنل و کارکنان
 آشنایی با اصول و روش های پیاده سازی و متد های برنامه ریزی سیستم های تعمیراتی
 آشنایی با متد های مختلف آنالیز سیستم ها و روش ها و نحوه ارتقاء و بهبود سیستم
 آشنایی متوسط با انواع سخت افزارهای سیستم های رایانه ای ، شبکه و طراحی بانک های اطلاعاتی
 تسلط متوسط به زبان انگلیسی

آشنایی با نرم افزارها :
 تسلط بر بسته نرم افزاری انبار و حسابداری انبار ، تداراکات ، دارایی ثابت و قسمتی از خزانه داری شرکت همکاران سیستم
 تسط بر بسته نرم افزاری آفیس ) قبلاً در توانمندی ها ذکر گردید (
 تسلط بر بسته نرم افزاری رایین سیستم ) حسابداری و انبار حیطه خدماتی و هتلداری ( –
 تسلط بر نرم افزار طراحی فتوشاپ و تعدادی از نرم افزار های حیطه طراحی و نقشه کشی و ترسیم
 تسلط بر نرم افزار کنترل پروژه Msp

 

کتب و مقالات :

اصول و روش های انباداری عملی (در حال طی مراحل مجوز انتشار و اختصاص شماره شابک می باشد )

 

سوابق کاری مستقل :

کارشناس و مدیر واحد برنامه ریزی کنترل پروژه شرکت احسان کاران ( تحت قرارداد زاگرس جنوبی )

رئیس تیم مشاوره بهبود سیستم ها و معاونت مدیریت شرکت مهندسی بهبود گستر

مشاور سیستم انبار ها و سپس رئیس انبارها در مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

مدیریت انبارها و مسئول کاست کنترل هتل بزرگ شیراز

 

سوابق کارهای مشاوره ای و ضمن خدمت :
۱ – نویسنده سناریوری سی دی آموزشی مینیتب ویرایش ۱۴ بر اساس انتشارات ساپکو و مادیر تایم تولیاد محتاوا دارای مجاوز
انتشار و تاییدیه شورای عالی انفورماتیک با شرکت بهبود گستر
۲ – مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۰ در شرکت بهبود گستر
۳ – مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در شرکت احسان صنعت
۴ – آنالیزو طراح نرم افزار مدیریت سیستم های کیفیت ) TQMS (با نام تجاری ایزو تولز
۵ – طراحی پکیج سیستم مدیریت قالب سازی دارای تاییدیه مجمع قالب سازان ایران در شرکت بهبود گستر
۶ – مشاور شرکت لوله سازی فراسان جهت بهبود سیستم انبارهای محصول
۷ – طراح سیستم مدیریت انبار های پروژه ای جهت هتل شیراز سال ۱۳۸۸
۸ – مشاور شرکت پیمانکاری نیسار سازه شیراز در طراحی سیستم انبارهای آن

 

تحقیقات انجام شده :
بررسی بر روی نحوه اجرای سامانه های یکپارچه و هدفمند در سیستم های آموزشی
بررسی بر روی نحوه عدم کارایی و ایجاد راه حل های قابل اجرا در نظام آموزش الکترونیک
بررسی در خصوص نحوه اجرای سیستماتیک نظام ارزیابی و کنترل موثر تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین
بررسی بر روی نحوه پیاده سازی مدل های سفارش دهی در برنامه ریزی موجودی ها
بررسی بر روی دلایل عدم کارایی نظام های انبارداری سنتی در ایران
انجام مطالعه میدانی در نحوه ایجاد سیستم های زنجیره ای ایزوها در سازمان ها

 

مدارک و دوره های آموزشی گذرانده شده :
 دوره آموزرشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP از سازمان مدیریت صنعتی جنوب
 دوره آموزرشی EXCEL مهندسی از سازمان مدیریت صنعتی جنوب
 دوره های آموزشی مجموعه مهندسی کیفیت آدیت محصول با روش – SQFE – SPC – COQ – FMEA – MSA – SQA از
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 دوره آموزشی نحوه پیاده سازی الزامات سیستم های مدیریت کیفیت سری ۹۰۰۱ از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 دوره آموزشی ممیزی داخلی استاندارد ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از MIC انگلستان
 دوره آموزشی متدولوژی ۶ سیگما از ISI هند

جستجوی دوره