Tekla Structures
 /  Tekla Structures
Tekla Structures

آشنایی با مدلسازی و مفاهیم کاربردی و ارائه نقشه های سازه های فلزی به کمک نرم افزار Tekla Structures

مهندسی عمران و شهرسازی

دانشجویان پس از گذراندن دوره انتظار دارند:

  • مدلسازی انواع سازه های ساختمانی و صنعتی سازه های جوشی
  • مدلسازی انواع سازه های ساختمانی و صنعتی سازه های پیچ و مهره ای
  • تهیه و استخراج نقشه های کارگاهیSHOP DRAWING
  • تهیه و استخراج نقشه های نصب سازه های فلزی
  • آشنایی کامل به انواع نقشه های سازه های فلزی پیچ مهره ای و جوشی
  • ارائه انواع نقشه ها با کمترین ایراد نقشه

 


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی116

قیمت

3.500.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره