آموزش کاربردی SQL Server
 /  آموزش کاربردی SQL Server
آموزش کاربردی SQL Server

 

 • آشنایی با روش تحلیل سیستم، طراحی بانک اطلاعاتی بر اساس ساختارهای مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی بانک اطلاعاتی جهت مدیریت، پردازش و حفظ امنیت داده توسط نرم افزار قدرتمند SQL Server
 •  مدیریت سرویس Reporting Service و ساخت گزارشات و وب سرویس گزارش گیری در sqlserver
 • آموزش ایجاد ارتباط آنلاین از SqlServer به بانک های اطلاعاتی دیگر و اجرای Online Query از درون SqlServer بر روی بانک های اطلاعاتی دیگر مانند ، Access, Excel, Mysql از طریق سرویس Linked Server
 • ایجاد فایل های File Table و File Stream جهت ذخیره مستقیم فایلهای تصویر در SqlServer بدون نیاز به دستورات برنامه نویسی
 • ساخت و مدیریت Memory Mapped Files

 

توانایی نصب SQL، کار با جداول و شناخت روابط به صورت مقدماتی

 

 • Reporting Service Configuration
 • Installing Reporting Service
 • What is Reporting Service Architecture
 • Reporting Service Tools
 • New Features in SQL Server Reporting Services 2016
 • Report Server Project Wizard
 • Report Builder
 • Report Definition Language (RDL)
 • How to Build Report
 • How to Build Report Datasource
 • How to Configure Reporting Web Service
 • How to deploy reports on Report Service WebSite
 • Familier to SQL SERVER Analysis Service (SSAS)
 • What is FileStream
 • How to build FileTable
 • How to Store directly Files and Images on SQLServer without database programming techniques
 • How to connect SQLServer Database Engine to Other databases such Access, Excelm, Oracle by Linked Servers
 • How to execute online Queries on different databases by Linked Server commands
 • Build Memory-mapped files and tune up queries
 • Build Full text Search
 • Whats is Full Text Indexes
 • Full-Text functions
 • How to Create Tasks


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

برنامه نویسی
JavaScript
اهدافپیش نیازسرفصل آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول مبانی برنامه نویسی    
سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

1.200.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره