+Security
 /  +Security
+Security

دوره +Security یک دوره مقدماتی از امنیت شبکه می‌باشد که مورد نیاز کسانی است که شغلشان ، تامین امنیت شبکه است. هر سازمان در حالت کلی شامل ابزارها و شاخص‌های عملیاتی امنیتی است. در این دوره، می‌توانید دانش و تجربیات حرفه‌ای خود را از طریق یادگیری مفاهیم پایه‌ای امنیت، شبکه و امنیت سازمان افزایش دهید، همچنین گذراندن این دوره باعث افزایش مهارت‌های ویژه مورد نیاز برای پیاده سازی خدمات امنیتی پایه در شبکه‌های کامپیوتری، خواهد شد.

+Network و آشنایی با Microsoft,Cisco,Linux

Introduction to Security

Computer Systems Security Part I

Computer Systems Security Part II

OS Hardening and Virtualization

Application Security

Network Design Elements

Networking Protocols and Threats

Network Perimeter Security

Securing Network Media and Devices

Physical Security and Authentication Model

Access Control Methods and Models

Vulnerability and Risk Assessment

Monitoring and Auditing

Encryption and Hashing Concepts

PKI and Encryption Protocols

Redundancy and Disaster Recovery

Social Engineering, User Education, and Facilities Security

Policies and Procedures


دسته بندی ها: امنیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000 داخلی 130

قیمت

645.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره