OHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
 /  OHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS 18001:2007 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

این استاندارد مطابق با قواعد ارائه شده سازمان جهانی استانداردسازی و سازگار با استانداردهای سیستم های مدیریت ISO 9001 (کیفیت) و ISO 14001 (زیست محیطی) تدوین شده تا یکپارچه سازی سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان های داوطلب میسر گردد. در ویرایش دوم و فعلی این استاندارد که در سال ۲۰۰۷ و بعد از ویرایش اول در سال ۱۹۹۹ تدوین گردیده، تغییرات اساسی در جهت تکمیل و تسهیل کار اعمال گردیده است و هرگاه که مقتضی باشد مورد بازنگری دوباره نیز قرار خواهد گرفت. راهنمای اسقرار OHSAS 18001 تحت عنوان OHSAS 18002 منتشر گردیده است که توضیحات مبسوطی در خصوص هر یک از بندهای استاندارد OHSAS 18001 ارائه می نماید.

ISO9001:2015

درک ضرورت و نیاز ایمنی در سازمانها
بحران ها و حوادث عظیم صنعتی
مبانی سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
آشنایی با لوزی خطر
آشنایی با فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و فعالیت های مخاطره آمیز بهمراه نمونه مستندات مورد نیاز
تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001:2007)
معرفی و ارائه نمونه مستندات اجرایی در سازمانها


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

350،000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره