(MCSA 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate
 /  (MCSA 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate
(MCSA 2016 (Microsoft Certified Solutions Associate

اولین،بزرگترین و مجهزترین مرکز آموزش دوره های تخصصی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در جنوب کشور برگزار می کند:

MCSA 2016 – Windows Server 2016

سیستم عامل جدید سروری مایکروسافت همانگونه که انتظار می رفت با مجموعه ای از قابلیت های جدید و خیره کننده وارد بازار شده و انقلابی در عرصه سیستم عامل های شبکه ای به وجود آورده است و توانمندی های جدیدی مانند Container ، Nano Server ، تمرکز بر پیاده سازی و استفاده از Hybrid Cloud در عرصه احراز هویت و دسترسی در ساختارService Directory و سرویس های زیرمجموعه مانند ADCS ، ADFS ، ADDS ایجاد کرده است.

همچنین در بحث امنیت، ابداعات و قابلیت های گسترده ای را مانند Shielded VM ، Credential Guard ،   Device Guard و Control Flow Guard به کار گرفته است .

تغییرات و بهینه سازی زیادی در سرویس Hyper-v بوجود آمده که استفاده از آن راهکار مجازی سازی را قدرتمندتر و کارآمدتر از پیش می نماید.

در مبحث مدیریت و automation با گسترش PowerShell و بهینه سازی در ساختار ارتباطی TCP با معرفی TFO سرعت ایجاد connection و بهبود ارسال بسته های object های حجیم در شبکه را میسر نموده است.

در نهایت با ترکیب SDN با خانواده System Center در ویندوز ۲۰۱۶ امکان مدیریت بی نظیری را فراهم نموده است.

 

درس ساعت
Exam 70-698 : Installing & Configuring Windows 10 ۵۰ ساعت
MCSA: Exam 70-740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 ۵۰ ساعت
MCSA: Exam 70-741 Networking with Windows Server 2016 ۵۰ ساعت
MCSA: Exam 70-742 Identity with Windows Server 2016 ۵۰ ساعت

+Network و تکنسین فنی کامپیوتر

 

 • Overview of Windows 10
 • Installing Windows 10
 • Configuring Your Device
 • Configuring Network Connectivity
 • Managing Storage
 • Managing Files and Printers
 • Managing Apps in Windows 10
 • Managing Data Security
 • Managing Device Security
 • Managing Network Security
 • Maintaining Windows 10
 • Troubleshooting and Recovery

 • Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
 • Configuring Local Storage
 • Implementing enterprise storage solutions
 • Implementing Storage Spaces and Data Deplication
 • Implementing and configuring Hyper-V and virtual machines
 • Deploying and managing Windows and Hyper-V containers
 • Overview of high availability and disaster recovery
 • Implementing failover clustering
 • Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V
 • Implementing Network Load Balancing
 • Creating and managing deployment images
 • Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

 • Planning and implementing an IPv4 network
 • Implementing DHCP
 • Implementing IPv6
 • Implementing DNS
 • Implementing and managing IPAM
 • Remote access in Windows Server 2016
 • Implementing DirectAccess
 • Implementing VPNs
 • Implementing networking for branch offices
 • Configuring advanced networking features
 • Implementing Software Defined Networking

 • Implementing and configuring domain controllers
 • Managing objects in AD DS
 • Advanced AD DS infrastructure management
 • Implementing and administering AD DS sites and replication
 • Implementing Group Policy
 • Managing user settings with Group Policy
 • Securing Active Directory Domain Services
 • Deploying and managing AD CS
 • Deploying and managing certificates
 • Deploying and administering AD FS
 • Implementing and administering AD RMS
 • Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
 • Monitoring, managing, and recovering AD DS


دسته بندی ها: Microsoft

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130
ثبت نام

جستجوی دوره