JavaScript
 /  JavaScript
JavaScript

آشنایی با زبان برنامه نویسی JavaScript در محیط پرقدرت Node.Js کنسول

مبانی برنامه نویسی

 

 

 • Introduction to JavaScript
 • JS Version
 • Creating
 • Tools
 • Installing Js JavaScript Console
 • JavaScript Programming in Node.Js Console
 • Structure
 • Console
 • Require
 • JavaScript Module
 • Custom Modules
 • Input / Output standard interface in JavaScript and Node.Js modules
 • Value
 • Operators
 • Assignment
 • Comparators
 • Files
 • Creating File
 • Writing in File
 • Reading File
 • Variables
 • Conditional
 • Arrays
 • Loops
 • Data types
 • Function
 • Comments
 • JavaScript Keyword
 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Objects
 • Parameters
 • Function Expressions
 • Returned Functions
 • Function Invocation
 • Anonymous
 • Closures
 • Load orders
 • Hoisting
 • Scope
 • Database programming
 • Installing MySql
 • JavaScript MySql developing by Node.Js modules
 • Create Database
 • Create Table
 • Drop Table
 • CRUD Operations
 • Insert
 • Select
 • Where
 • OrderBy
 • Delete
 • Update
 • Object Creation
 • Accessing Object Properties
 • Functionality in objects
 • Object Methods
 • Constructors
 • Enumeration
 • Prototypes
 • Inheritance
 • Prototypal Methods
 • Arrow Methods (Lambda)
 • Optional Argument
 • Closure
 • Prototype
 • Classes
 • Getters, setters
 • Introduction to Events
 • Timers
 • Callback
 • JSON Syntax
 • What is JSON
 • JSON Parse
 • JSON Stringify
 • Anonymous Closures
 • Performance Tips
 • Exception Handling


دسته بندی ها: برنامه نویسی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

795.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره