illustrator
 /  illustrator
illustrator


ترسیمات دو بعدی و ترسیمات فنی و سه نما

نقشه خوانی

آموزش ترسیمات دو بعدی مورد نیاز در فایل های اجرایی و ترسیم فنی با ابزار های موجود ترسیم و گرفتن خروجی به صورت شیت

آشنایی با سیستم­های CAD و CAM و نرم­افزار AutoCAD و تاریـــخچه آن، آشنــــایی با محیط کار نرم­افزار،Reset  کردن نرم­افزار، مختصات و سیستم­های مختلف مختصات و بکار گیری دستور  Lineبصورت خلاصه، آشنایی باسیستم راهنمای برنامه
Line, Direct Distance – Pan, Zoom (realtime) – U, Erase, Circle, Arc.
Rectangle, Donut, Fill – Clean Screen, Dynamic, Command line, Text window.

Move, Copy, Mirror, Select objects.

Units, Limits, Snap, Grid, Ortho – Zoom, Redraw, Regen, Arial View.

Osnap, Polar, Tracking & Otrack – Ellipse, Polygon.

Ray, Xline, Sketch – Offset, Trim, Extrim, Extend – Rotate, Scale, Align (دو بعدی
Chamfer, Fillet, Lengthen, Array – Pline, Pedit, Explode
Stretch, Break,Break at point, Join –

Inquiry commands: (Id, Dist, Area, List, Time, Status)

 

Mline, Mlstyle, MledI.

Text, Text style, Ddedit, Mirrtext, Qtext, Blipmode, Annotation.

Object Properties (Color, Layers, Linetypes, Lineweights, Thickness, Ltscale).

Match properties, Layon, Layoff, Layfrz, Laythw,Laylck, Layulk.

Properties,Qselect – Block, Insert, Wblock, Minsert, Base, oops, Block editor.

Design Center, QuickCalc, Drawing properties.

Dimensions.
Table, Wipeout, Spline, Revcloud – Recover, Purge, Audit.

Insert Raster image, Imageframe, Drawing Order.

Paper Space, Layout Wizard, Mview, Vports.

Plot, Export, Options.           اعلام زمان آزمون پایان ترم.

Ucs, Ucsicon.          بکار گیری مختصات در فضای سه بعدی و تجسم فضای سه­بعدی و آشنایی با محیط سه بعدی در اتوکد. Box.

۳D Views, Vpoints, 3dorbit – Visual Styles, Ducs, 3dpoly, Helix.

مرور بر دروس انجام شده، حل تمرین و رفع اشکال.

مقدمه­ای بر انواع روش­های مدل­سازی Wire frames, Meshes, Solids.

توضیح مختصری در مورد ۳doperation، Modeling، جنسیت دادن، نورپردازی، Render و سایر قابلیت­های اتوکد و مباحثی که در اتوکد پیشرفته ارائه می­شود جهت آشنایی دانشجو.


دسته بندی ها: گرافیک و تبلیغات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی131

قیمت

325،000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)