CCNA Security
 /  CCNA Security
CCNA Security

 

CCNA Security

امروزه امنیت شبکه یک مسأله مهم برای ادارات و شرکتهای دولتی و سازمان های کوچک و بزرگ است. تهدیدهای پیشرفته از سوی تروریست های فضای سایبر، کارمندان ناراضی و هکرها رویکردی سیستماتیک را برای امنیت شبکه می طلبد. دربسیاری ازصنایع، امنیت به شکل پیشرفته یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.

اگر شما مدیر شبکه هستید و مدرک CCNA را دارید و یا اطلاعات مقدماتی از سویچ‌ها و روترهای سیسکو دارید و اینکه می‌خواهید امنیت شبکه کوچک و یا متوسط خود را تأمین نمایید این دوره برای شما مناسب است. در این دوره با مبانی تست نفوذ و جمع آوری اطلاعات پیشرفته آشنا می شوید . سپس روش های پیدا کردن آسیب پذیری در نرم افزارهای تحت ویندوز و لینوکس را فرا می گیرید . امنیت شبکه بر اساس ASA فایروال برای اجرای عملیات امنیتی و پیکر بندی VPN ها مواردی هستند که در این دوره ما به شما آموزش میدهیم. و در آخر به افراد روش های امن کردن لایه مختلف شبکه آموزش داده خواهد شد. برای اخذ این مدرک و یادگیری امنیت شبکه شما نیاز به دانستنCCNA Routing & switching هستید. البته دانشجو میتواند دوره های CCNA Security و CCNA Routing & Switching را همزمان شرکت کند.

 

 

 

CCNA

۱٫۰ Security Concepts

۱٫۱  Common security principles

 • ۱٫۱٫a Describe confidentiality, integrity, availability (CIA)
 • ۱٫۱٫b Describe SIEM technology
 • ۱٫۱٫c Identify common security terms
 • ۱٫۱٫d Identify common network security zones

۱٫۲ Common security threats

 • ۱٫۲٫a Identify common network attacks
 • ۱٫۲٫b Describe social engineering
 • ۱٫۲٫c Identify malware
 • ۱٫۲٫d Classify the vectors of data loss/exfiltration

۱٫۳ Cryptography concepts

 • ۱٫۳٫a Describe key exchange
 • ۱٫۳٫b Describe hash algorithm
 • ۱٫۳٫c Compare and contrast symmetric and asymmetric encryption
 • ۱٫۳٫d Describe digital signatures, certificates, and PKI

۱٫۴ Describe network topologies

 • ۱٫۴٫a Campus area network (CAN)
 • ۱٫۴٫b Cloud, wide area network (WAN)
 • ۱٫۴٫c Data center
 • ۱٫۴٫d Small office/home office (SOHO)
 • ۱٫۴٫e Network security for a virtual environment

۱٫۵ Kali Linux fundamental

۲٫۰ Secure Access

۲٫۱  Secure management

 • ۲٫۱٫a Compare in-band and out-of band
 • ۲٫۱٫b Configure secure network management
 • ۲٫۱٫c Configure and verify secure access through SNMP v3 using an ACL
 • ۲٫۱٫d Configure and verify security for NTP
 • ۲٫۱٫e Use SCP for file transfer

۲٫۲ AAA concepts

 • ۲٫۲٫a Describe RADIUS and TACACS+ technologies
 • ۲٫۲٫b Configure administrative access on a Cisco router using TACACS+
 • ۲٫۲٫c Verify connectivity on a Cisco router to a TACACS+ server
 • ۲٫۲٫d Explain the integration of Active Directory with AAA
 • ۲٫۲٫e Describe authentication and authorization using ACS and ISE

۲٫۳ ۸۰۲٫۱X authentication

 • ۲٫۳٫a  Identify the functions 802.1X components

۲٫۴ BYOD

 • ۴٫a Describe the BYOD architecture framework
 • ۴٫b Describe the function of mobile device management (MDM)

۳٫۰ VPN

۳٫۱  VPN concepts

 • ۳٫۱٫a Describe IPsec protocols and delivery modes (IKE, ESP, AH, tunnel mode, transport mode)
 • ۳٫۱٫b Describe hairpinning, split tunneling, always-on, NAT traversal

۳٫۲ Remote access VPN

 • ۳٫۲٫a Implement basic clientless SSL VPN using ASDM
 • ۳٫۲٫b Verify clientless connection
 • ۳٫۲٫c Implement basic AnyConnect SSL VPN using ASDM
 • ۳٫۲٫d Verify AnyConnect connection
 • ۳٫۲٫e Identify endpoint posture assessment

۳٫۳ Site-to-site VPN

 • ۳٫۳٫a Implement an IPsec site-to-site VPN with pre-shared key authentication on Cisco routers and ASA firewalls
 • ۳٫۳٫b Verify an IPsec site-to-site VPN

۴٫۰ Secure Routing and Switching

۴٫۱ Security on Cisco routers

 • ۴٫۱٫a Configure multiple privilege levels
 • ۴٫۱٫b Configure Cisco IOS role-based CLI access
 • ۴٫۱٫c Implement Cisco IOS resilient configuration

۴٫۲ Securing routing protocols

 • ۴٫۲٫a Implement routing update authentication on OSPF

۴٫۳ Securing the control plane

 • ۴٫۳٫a Explain the function of control plane policing

۴٫۴ Common Layer 2 attacks

 • ۴٫۴٫a Describe STP attacks
 • ۴٫۴٫b Describe ARP spoofing
 • ۴٫۴٫c Describe MAC spoofing
 • ۴٫۴٫d Describe CAM table (MAC address table) overflows
 • ۴٫۴٫e Describe CDP/LLDP reconnaissance
 • ۴٫۴٫f Describe VLAN hopping
 • ۴٫۴٫g Describe DHCP spoofing

۴٫۵ Mitigation procedures

 • ۴٫۵٫a Implement DHCP snooping
 • ۴٫۵٫b Implement Dynamic ARP Inspection
 • ۴٫۵٫c Implement port security
 • ۴٫۵٫d Describe BPDU guard, root guard, loop guard
 • ۴٫۵٫e Verify mitigation procedures

۴٫۶ VLAN security

 • ۴٫۶٫a Describe the security implications of a PVLAN

۴٫۶٫b Describe the security implications of a native VLAN

 ۵٫۰ Cisco Firewall Technologies

۵٫۱  Describe operational strengths and weaknesses of the different firewall technologies

 • ۵٫۱٫a Proxy firewalls
 • ۵٫۱٫b Application firewall
 • ۵٫۱٫c Personal firewall

۵٫۲ Compare stateful vs. stateless firewalls

 • ۵٫۲٫a Operations
 • ۵٫۲٫b Function of the state table

۵٫۳ Implement NAT on Cisco ASA 9.x

 • ۵٫۳٫a Static
 • ۵٫۳٫b Dynamic
 • ۵٫۳٫c PAT
 • ۵٫۳٫d Policy NAT
 • ۵٫۳ e Verify NAT operations

۵٫۴ Implement zone-based firewall

 • ۵٫۴٫a Zone to zone
 • ۵٫۴٫b Self zone

۵٫۵ Firewall features on the Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 9.x

  • ۵٫۵٫a Configure ASA access management
  • ۵٫۵٫b Configure security access policies
  • ۵٫۵٫c Configure Cisco ASA interface security levels
  • ۵٫۵٫d Configure default Cisco Modular Policy Framework (MPF)
  • ۵٫۵٫e Describe modes of deployment (routed firewall, transparent firewall)
  • ۵٫۵٫f Describe methods of implementing high availability
  • ۵٫۵٫g Describe security contexts
 • ۵٫۵٫h Describe firewall services

۶٫۰ firepower and ASA

۶٫۱ Describe IPS deployment considerations

 • ۶٫۱٫a Network-based IPS vs. host-based IPS
 • ۶٫۱٫b Modes of deployment (inline, promiscuous – SPAN, tap)
 • ۶٫۱٫c Placement (positioning of the IPS within the network)
 • ۶٫۱٫d False positives, false negatives, true positives, true negatives

۶٫۲ Describe IPS technologies

 • ۶٫۲٫a Rules/signatures
 • ۶٫۲٫b Detection/signature engines
 • ۶٫۲٫c Trigger actions/responses (drop, reset, block, alert, monitor/log, shun)
 • ۲٫d Blacklist (static and dynamic)

۷٫۰ Content and Endpoint Security

۷٫۱  Describe mitigation technology for email-based threats

 • ۷٫۱٫a SPAM filtering, anti-malware filtering, DLP, blacklisting, email encryption

۷٫۲ Describe mitigation technology for web-based threats

 • ۷٫۲٫a Local and cloud-based web proxies
 • ۷٫۲٫b Blacklisting, URL filtering, malware scanning, URL categorization, web application filtering, TLS/SSL decryption

۷٫۳  Describe mitigation technology for endpoint threats

 • ۷٫۳٫a Anti-virus/anti-malware
 • ۷٫۳٫b Personal firewall/HIPS

۷٫۳٫c Hardware/software encryption of local data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دسته بندی ها: Ciscoامنیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 130
ثبت نام

جستجوی دوره