دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
 /  دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)
دوره در سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA)

تجارب موجود در فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و نوپای صنعتی نشان می دهد که توان مدیریت یکی از اهرم‌های قوی و محرک‌های اصلی توسعه است، نیاز به تقویت و تجهیز کادر مدیریت به‌خصوص در سطح اجرایی در کشور ما نیز به خوبی احساس شده است، کشور ما اکنون نیازمند مدیرانی است که بتوانند با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش مدیریت و تجارب کشورهای صنعتی و نیز در نظر گرفتن شرایط بومی، وظایف خویش را در راهبری و مدیریت علاوه بر وظایف اصلی و سنتی مدیریت به ویژه در زمینه حل مسائل واقعی محیط کار به نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. دوره DBA نیز به منظور پرورش چنین مدیرانی برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوین شده است.

این دوره بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و مهارتی می پردازد و به همین دلیل برای مدیران ارشد، مدیران ‌اجرایی و مشاوران مناسب می باشد.

هدف اصلی این دوره تربیت مدیران حرفه ای و آینده نگر است که با دانش و مهارت‌های مدیریت کسب و کار آشنا شوند و بتوانند در تدوین جهت‌گیرهای راهبردی و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار موثر باشند. این دوره همچنین برای پاسخ دهی به نیاز تصمیم گیرندگان در صنایع مختلف طراحی شده است، تا آن‌ها را با دانش نوین در زمینه مدیریت کسب و کار در عرصه‌های ابر رقابتی آشنا کند و(تا) بتوانند در ایفای نقش معمار سازمانی به‌طور موثر و کارآمد عمل ‌نماید.​

  • تکمیل فرم اعلام آمادگی
  • دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تائید وزارت علوم و یا مدرک در سطح کارشناسی ارشد از سازمان مدیریت صنعتی
  • دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار در حوزه های مرتبط با مدیریت
  • گذراندن دروس پیش نیاز برای دارندگان مدارک تحصیلی رشته‌های غیر مرتبط
  • پذیرفته شدن در سنجش تعیین سطح کتبی و مصاحبه اختصاصی

نگرش تحلیلی بر اقتصاد ایران

تفکر خلاق و انتقادی در تحلیل کسب و کار

رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک

مدیریت و تحلیل رفتار در فضای نوین کسب و کار

سرمایه‌های اجتماعی و رفتار شهروندی در اداره کسب و کار پایدار

مهندسی  سیستم

سمینار

اخلاق و ارزش‌ها در فضای کسب و کار

رویکردهای نوآورانه به رهبری سازمانی

تحلیل استراتژی های بازرگانی بین المللی در فرایند جهانی شدن

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های اقتصادی

روش تحقیق

پروژه پایان نامه

 


دسته بندی ها: DBAدوره های عالی

دوره های مرتبط

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره