مدیریت پروژه پیشرفته جهت اعزام به آزمون (آمادگی آزمون pmp)
 /  مدیریت پروژه پیشرفته جهت اعزام به آزمون (آمادگی آزمون pmp)
مدیریت پروژه پیشرفته جهت اعزام به آزمون (آمادگی آزمون pmp)

  • آشنایی با ساختار آزمون PMP و ترکیب و نوع پرسشها
  • آشنایی با منابع آموزشی آمادگی برای آزمون و نمونه تست
  • مرور نکات مهم استاندارد و نکات مهم تستی
  • برنامه‌ریزی تفصیلی کسب آمادگی کافی برای شرکت در آزمون

آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس استاندارد جهانی PMBOK

معرفی دقیق منابع آموزشی آمادگی برای آزمون

برنامه‌ریزی دقیق جهت دریافت آمادگی کافی برای شرکت در آزمون

بررسی ساختار آزمون بین المللی PMP (تعداد و ترکیب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگویی و …)

مرور نکات مهم و تستی هر یک از فصلهای استاندارد PMBOK Guide

بحث و بررسی در مورد تستهای نمونه برای هر یک از فصلهای استاندارد

برگزاری آزمون شبیه‌سازی آزمون PMP

 

 

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 32251000 داخلی 116

قیمت

600.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره