کار گاه الزامات پاسخگویی به حسابرسان
 /  کار گاه الزامات پاسخگویی به حسابرسان
کار گاه الزامات پاسخگویی به حسابرسان

آشنایی حرفه ای جامعه هدف با الزامات (کمیت وکیفیت)پاسخگویی موارد قانونی واستاندارد های حسابداری به حسابرسان مستقل

آشنایی با اصول اولیه حسابداری

  • تشریح الزامات وچگونگی فرآیند انتخاب حسابرس وبازرس قانونی توسط انواع شر کت ها
  • چگونگی (کمیت وکیفیت )پاسخگویی به مدارک ومسیتندات مورد خواست حسابرسان مستقل (در رابطه با مدارک مرتبط با قوانین ومقررات )
  • (کمیت وکیفیت)پاسخگویی به مدارک ومستندات مورد در خواست حسابرسان مستقل (در رابطه با سر فصل ها واقلام مندرج در صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری)
  • تبیین کلی انواع اظهار نظر حسابرسان مستقل در گزارش های حسابرسی وتاثیر نوع گزارش حسابرسی بر اعتبار واحد تجاری .

کلیه فارغ التحصیلان ودانشجویان در رشته های حسابداری ،مدیریت ،اقتصادیوسایر رشته های مرتبط

مدیران ،سر پرستان وکارمندان واحد های حسابداری در کلیه واحد های اقتصادی

 

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم ،نبش کوچه 17 ،پلاک 20
  • 07132285045 داخلی 114

قیمت

200000 تومان

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)