کارگاه آموزش فتومونتاژ
 /  کارگاه آموزش فتومونتاژ
کارگاه آموزش فتومونتاژ

اگر می خواهید هنر خود را در زمینه خلق تصاویر به عنوان یک گرافیست نشان دهید این دوره به شما کمک می کند. با فتومونتاژ می توانید به خلق ترکیب های هنرمندانه از چندین تصویر یا عکس و تلفیق آنها برای ایجاد یک تصویر جدید بپردازید.

windows ، Photoshop

  • آموزش ترکیب چند عکس
  • تلفیق نور در بین عکس ها
  • ایجاد فضاسازی های مختلف و ترکیب آن ها با هم


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

265،000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره