کاربرد نرم افزار Access در مهندسی
 /  کاربرد نرم افزار Access در مهندسی
کاربرد نرم افزار Access در مهندسی

از آنجائیکه فارغ التحصیلان رشته های مهندسی در محیطهای کاری خود می بایست همواره اطلاعات (رکوردها) خود را ثبت کنند و در مواقع ضروری با مدیریت این اطلاعات گزارشات مورد نیاز خود را تهیه کنند تا زمینه برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری را در میحطهای اجرایی و کسب و کار پیاده نمایند ما را برآن داشت که با استفاده از تجارب موجود در پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی و همچنین تحلیل داده ها دوره ای با عنوان اکسس برای مهندسین به دنبال فراهم آوری شرایطی برای متقاضیان این نیاز باشیم.

 

رشته های مهندسی

۱- تجزیه و تحلیل سیستم¬ها و بانکهای اطلاعاتی

۲- تعرف اجزاء بانک¬های اطلاعاتی

۳- طراحی یک بانک اطلاعاتی (تحلیل ـ تجریه ـ تعیین جداول و فیلدهای مورد نیاز)

۴- مدیریت بانکهای اطلاعاتی در محیط Access

ایجاد بانک اطلاعاتی

تنظیمات نرم افزار

۵- ایجاد جداول و تنظیمات آنها

۶- ارتباط جداول و تنظیمات آن

۷- کار با داده های جداول (Data ***)

۸- مدیریت پرس و جوها (Query)

۹- Action Query (پرس و جو عملیاتی)

۱۰-       Select Query (پرس و جو انتخابی)

۱۱- مدیریت فرمها و تنظیمات کلی آن

۱۲-ایجاد فرم

۱۳- تنظیمات خصوصیات کلی فرم

۱۴- اضافه کردن شی های کنترلی

۱۵- مدیریت گزارشات و تنظیمات کلی آن

۱۶- ایجاد گزارش

۱۷- تنظیمات خصوصیات کلی گزارش

۱۸- گزارشات خاص

۱۹- چاپ صفحه و تنظیمات صفحات

۲۰- مدیریت Macro و تنظیمات کلی آن

۲۱- ایجاد Macro ساده

۲۲- ایجاد Macro ترکیبی

۲۳- ارتباط بین موضوعات یک بانک اطلاعاتی و  Macroها

 

 


دسته بندی ها: عمومی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی126

قیمت

525.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره