پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار(primavera risk analysis (Pertmaster
 /  پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار(primavera risk analysis (Pertmaster
پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار(primavera risk analysis (Pertmaster

بکارگیری قابلیت‌های نرم‌افزار قوی (Primavera Risk Analysis (Pertmaster جهت مدیریت ریسک در پروژه های متوسط و بزرگ

windows

  • عوامل ریسکی در پروژه را در نرم افزار وارد نموده و لیست کاملی از ریسکهای پروژه را ثبت می کنیم
  • – با استفاده از قابلیت های نرم افزار اثرات ریسکها روی پروژه را تجزیه و تحلی کیفی و کمی می نمائیم
  • – در پایان راهکار پاسخ به ریسک را در نرم افزار پیاده می نمائیم
  • استراتژی های کم کردن اثراز ریسکهای منفی و زیاد کردن اثرات ریسک های مثبت در پروژه را با نمودارها و گزارشات متنوع مشاهده نمایند.


دسته بندی ها: صنایع
سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان 1. خیابان ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 131

قیمت

425.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره