پیاده سازیBIM در پروژه های ساختمانی
 /  پیاده سازیBIM در پروژه های ساختمانی
پیاده سازیBIM در پروژه های ساختمانی

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده‌ای از طراحی و ساخت تا بهره‌برداری و حتی مرحله تخریب ساختمان‌ها پیدا کرده است. این فناوری به نقشه های دو بعدی و مشخصات مربوطه، اجزاء مدل سازی سه بعدی با ویژگی های منحصر به فرد اضافه می نماید. مهمترین ویژگی این است که هر عضو طراحی نشان داده شده در یک مدل بیم علاوه بر دارا بودن ماهیت فیزیکی سه بعدی آن، می تواند آرایه ای از اطلاعات مربوط به فعالیت ها و وظایف مختلف آن عضو از مرحله طراحی و مدیریت ساخت تا مرحله بهره برداری را به همراه داشته باشد. این اطلاعات مربوط به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی تا طراحی مفهومی، مطالعات فاز اول و دوم، تدارکات، ساخت و نصب، راه اندازی، دوره بهره برداری و حتی پایان آن می باشد.

ندارد

 • آشنایی با مفهوم بیم
 • ساخت و ساز ناب
 • اصول مهم در پیاده سازی تفکر ساخت و ساز ناب
 • حرکت به سمت بیم
 • زمان و هزینه در پروژه های ساخت و ساز با رویکرد بیم
 • مزایای کلان و خرد بیم در فازهای معماری ، سازه ، تاسیسات و کنترل پروژه
 • روند توسعه بیم در پروژه های ساخت و ساز
 • روشهای انجام پروژه در شرکت و پروژه های با مقیاس متوسط
 • آسیب شناسی روشهای انجام پروژه با رویکرد بیم
 • تدوین استراتژی های کلان در انجام پروژه به شیوه بیم با رویکرد زمان و هزینه
 • پیاده سازی بیم
 • بررسی چالشهای موجود در پیاده سازی بیم
 • بررسی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بیم و تدوین چارت سازمانی
 • بررسی راه کارهای نرم افزاری بیم در پروژه های ساخت و ساز در فازهای معماری ، سازه ، تاسیسات و کنترل پروژه
 • تدوین استراتژی برای پروژه های ساخت و ساز با رویکرد بیم
 • عوامل موثر در موفقیت بیم در مقیاس متوسط

 


دسته بندی ها: معماری

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000داخلی126
ثبت نام

جستجوی دوره