دوره جامع مهارت های ویزیتور حرفه ای
 /  دوره جامع مهارت های ویزیتور حرفه ای
دوره جامع مهارت های ویزیتور حرفه ای

آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم بازاریابی و فروش ، توسعه تفکر صحیح در فروش ، آشنایى شرکت کنندگان با مهارتهای ویزیتوری حرفه ای جهت تاثیر گذاری بر مشتریان و شیوه های ترغیب و افزایش فروش و …

دیپلم

  • ویزیتورحرفه ای فروش
  • کارگاه فروش تلفنی
  • کارگاه فروش مجازی
  • روانشناسی و مدیریت ارتباط با مشتری
  • تکنیکها و مهارتهای مذاکره در فروش

 


  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 3225000 داخلی 116
ثبت نام

جستجوی دوره