ورکشاپ عملی عکاسی شیراز
 /  ورکشاپ عملی عکاسی شیراز
ورکشاپ عملی عکاسی شیراز

روز اول : – مجموعه زندیه – ارگ کریم خان – بازار وکیل – مسجد وکیل

روز دوم : – دروازه قرآن – خیابان حافظ – آرامگاه حافظ

روز سوم (شیراز قدیم) : – گذر سنگ سیاه – خانه فروغ الملک – بقعه بی بی دختران – مسجد جامع عتیق شیراز


آشنایی با دوربین و عکاسی


دسته بندی ها: عکاسی و فیلمبرداری

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

3650000 ریال
ثبت نام

جستجوی دوره