هدایت و رهبری عملیات های اطفاء حریق
 /  هدایت و رهبری عملیات های اطفاء حریق
هدایت و رهبری عملیات های اطفاء حریق

 • توانایی پشتیبانی و یا شرکت در عملیات اطفاء حریق
 • آشنایی با مفاهیم کلی در آتش نشانی
 • شناخت خطرات احتمالی در زمان اطفاء حریق

متن

 • اصول فرماندهی حریق و نجات
 • ساختار اتاق کنترل و فرمان در ایستگاه آتش نشانی
 • استراتزی تاکتیک ها و عملیات
 • محوطه خطر و حصارکشی
 • ارتباطات
 • ملاحظات قبل از عملیات
 • سیستم فرماندهی حادثه ICS
 • کنترل نواحی تحت امر
 • تعیین نقش ها در سیستم فرماندهی
 • ایمنی و سلامت در صحنه حادثه
 • ارزیابی ریسک
 • الگوهای تاکنیکی
 • فرماندهی در حوادث جاده ای، حوادث آسانسور و چاه ها، حریقهای جنگل و ساختمانهای بلند مرتبه، سوانح هوایی، حریق بیمارستانها، مواد شیمیایی و رادیواکتیویته
 • شناخت و مهندسی نظارت بر طراحی و ساخت انواع خودرو های اطفا حریق
 • شناخت انواع سیستم های F&G
 • وظایف مسئولین و فرماندهان اطفاء حریق در انجام وظایف

متن


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه 2
 • 3225100داخلی 126

جستجوی دوره