دوره طراحی تابلوهای برق با نرم افزارEplan
 /  دوره طراحی تابلوهای برق با نرم افزارEplan
دوره طراحی تابلوهای برق با نرم افزارEplan

 • طراحی نقشه های قدرت،کنترل،PLC و ابزار دقیق
 • طراحی همراه با درج جزئیات و گزارش گیری تخصصی
 • ویژه طراحی تاسیسات الکتریکی کارخانجات و مجموعه پتروشیمی


مهندسی برق در کلیه مقاطع

 •    نصب نرم افزار EPLAN
 •    ورود به محیط EPLAN
 •     ایجاد Directory
 •   ایجاد Project
 • ایجاد Tile page/ Cover sheet
 • تعیین استاندارد طراحی
 • شناسایی ادوات نقشه کشی
 • ایجاد Wiring Definition
 • ایجاد Cable Definition
 • ایجادBox  PLC
 • ایجاد اشکال گرافیکی
 •   ترکیب اجزا گرافیکی
 • ایجاد Report


دسته بندی ها: برق

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

2.880.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره