نقشه برداری و کار با دوربین
 /  نقشه برداری و کار با دوربین
نقشه برداری و کار با دوربین

نقشه‌برداری به علم اندازه‌گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض روی سطح زمین اطلاق می‌شود. از این تعریف ساده چنین برداشت می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد (سنجش‌های نجومی و نقشه برداری ماهواره‌ای). مختصات مطلوب می‌تواند مختصات دکارتی XYZ و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد. معمولاً عملیات نقشه‌برداری شامل دو مرحله برداشت (یا اندازه‌گیری) و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه‌ها (نظیر توتال استیشن ها، تئودولیت ها، جی پی اس و … )و نیز روش‌های مختلفی استفاده می‌شود تا داده‌های لازم برای مرحله دوم بدست آید. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و…) و یا رقومی (مانند جدول‌ها، مدل‌های رقمی زمین) ارائه می‌گردد.

ندارد

 

مقدماتی:

 • مفاهیم و کاربردهای نقشه برداری،تعریف مقیاس و انواع آن و ارتباط مقیاس با دقت نقشه،وسایل نقشه برداری،عللامت های ارتباطی و هدایت کننده عملیات نقشه برداری،امتدادگذاری،پیاده کردن دایره یا کمانی از دایره
 • اندازه گیری فاصله با روش های مستقیم و غیر مستقیم، بررسی خطاهای اندازه گیری فاصله و تصحیح آن ها
 • ترازیابی و کاربردهای مختلف آن در نقشه برداری(پروفیل طولی،پروفیل عرضی و تسطیح اراضی)،انواع ترازیابی ، بررسی خطاها و نحوه سرشکنی و تصحیح خطاهای ترازیابی،کاربرد ترازیابی در عملیات گودبرداری و تسطیح
 • اندازه گیری زاویه با وسایل نقشه برداری،واحد های اندازه گیری زاویه و تبدیل آنها،پیاده کردن زاویه توسط متر ،روش های مختلف اندازه گیری زاویه ، تعریف انواع شمال ، آزیموت و ژیزمان امتداد، محاسبه ژیزمان یک امتدادو انتقال ژیزمان به امتدادهای بعدی
 • تعیین مختصات ایستگاهی،پیمایش باز و بسته ، محاسبه و تصحیح خطاهای پیمایش و تنظیم جدول برداشت و محاسبه پیمایش
 • برداشت جزییات،تهیه نقشه های تپوگرافیو پیاده سازی نقاط
 • نکات اجرایی نقشه برداری مهندسی در ساختمان های اسکلت فلزی و بتنی
 • مساحی و محاسبه احجام خاکبرداری و خاکریزی
 • نکات اجرایی نقشه برداری مهندسی در پروژه های راهسازی
 • سرشکنی و تصحیح پیمایش توسط نرم افزار civil 3d

پیشرفته:

 • کلیات و آشنایی با دستگاه های total station لایکا،آشنایی با طولیاب های الکترونیکی و مکانیزم اندازه گیری طول و مروری بر قابلیت های دستگاه
 • نحوه استقرار دستگاه،انجام تنظیمات اولیه و آشنایی با منو ها و کاربرد ها
 • توجیه دستگاه به روش های مختلف،ایجاد job جهت ذخیره سازی دیتا،معرفی fixpoints به دستگاه و جستجو و مشاهده نقاط برداشت شده از قبل در منوی masurements
 • برداشت و پیاده سازی نقاط در منو های survey و stake out
 • اندازه گیری طول با منوی tie distance،اندازه گیری ارتفاع نقطه غیر قابل دسترس ، محاسبه محیط و مساحت توسط منوی area & volume
 • شیوه صحیح برداشت تپوگرافی بهمراه کد نقاط،نحوه برداشت نقاط جهت محاسبه احجام خاکبرداری و خاکریزی
 • انتقال نقاط از دستگاه به کامپیوتر و بالعکس و آماده سازی نقاط جهت ورود به نرم افزار و ورود و اصلاح نقاط به نرم افزار

 

 


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2
 • 32251000 داخلی 117

قیمت

2.250.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره