نحوه بررسی، انتخاب و آزمون و کاربرد وسایل استحفاظ فردی
 /  نحوه بررسی، انتخاب و آزمون و کاربرد وسایل استحفاظ فردی
نحوه بررسی، انتخاب و آزمون و کاربرد وسایل استحفاظ فردی

با تجهیزات و وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار آشنا می شوند.

 

  • کلیات
  • تجهیزات حفاظت تنفسی
  • تجهیزات حفاظت شنوایی
  • تجهیزات حفاظت پوستی
  • تجهیزات حفاظت سر و صورت
  • استانداردها و نحوه انتخاب، استفاده و ارزیابی آنها


دسته بندی ها: HSE تخصصی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی 126

جستجوی دوره