مهندسی نوین در نگهداری و تعمیرات

مفاهیم نوین مدیریت نت، آشنایی با روش های جدید نت، معرفی روش ها و استانداردهای نوین نت.

مدیران ارشد، مدیران میانی، متخصصین، کارشناسان نت

۱٫ تاریخچه نگهداری و تعمیرات(نت) از EM تا به امروز
۲٫ سیستم نت بر اساس وضعیت (CBM)
۳٫ نگهداری و تعمیرات ناب (Lean Maintenance)و نت بهره ور فراگیر ناب(Lean TPM)
۴٫ سیستم نت مبتنی بر تجارت (BCM)
۵٫ بهینه سازی نت سازمان (PMO)
۶٫ سیستم مدیریت مکانیزه نت (CMMS)
۷٫ خطا ناپذیرسازی(Poka Yoke/Mistake Proofing)
۸٫ تعالی در نگهداری و تعمیرات(Excellence In PM)
۹٫ نگهداری هوشمندانه/پویشگرانه (Proactive Maintenance)
۱۰٫ معرفی راهنمای مدیریت داریی ها سال ۲۰۰۸(PAS 55-1 , PAS 55-2)
۱۱٫ معرفی استانداردهای نوین ۲۰۱۴ سیستم مدیریت دارایی ها(ISO 55000, ISO 55001, ISO 55002)


متن

دسته بندی ها: تعمیرات و نگهداری

دوره های مرتبط

  • ساختمان 1. بلوار ارم. نبش کوچه 2
  • 32251000 داخلی 117

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره