ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015
 /  ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015

پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان  یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است. اخذ گواهینامه ایزو۹۰۰۰ یا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت توسط یک شرکت یا سازمان، گویای موفقیت آن شرکت در ایجاد باور در مشتری نسبت به مسئولیت کیفیت در تمامی سطوح و جهت حضور در بازارهای جهانی وتامین رضایت مشتریان می باشد.

ISO9001:2015

 


دسته بندی ها: مدیریت کیفیت

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

480.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره