مدیریت پروژه موفق باPRINCE2
 /  مدیریت پروژه موفق باPRINCE2
مدیریت پروژه موفق باPRINCE2

روش مدیریت پروژه پرینس ۲، حاصل تجربه مدیریت پروژه های موفق در جهان، به ویژه اروپا و انگلستان است و به صورت یک روش مدیریت پروژه جامع ارائه شده است. پرینس ۲ از چهار جزء تشکیل شده است: اصول، مضمون ها، فرآیندها و متناسب سازی روش با محیط پروژه. اصول پرینس ، فراگیر و قابل بکارگیری در کلیه پروژه ها می باشد. پرینس ۲ توسط دفتر تجارت دولتی(OGC) انگلستان توسعه داده شده است که با هدف کمک رسانی به سازمان ها و افراد برای مدیریت پروژه ها و طرح های خود و همچنین ارائه خدمت پایدار و اثربخش توسعه یافته اند.
شرکت کنندگان در این دوره مهارت لازم برای بکارگیری روش مدیریت پروژه پرینس۲ را با استفاده از مطالعات موردی و فعالیت های کارگاهی فرا می گیرند.


لیسانس

معرفی اجزای پرینس ۲
آشنایی و بکارگیری اصول پرینس۲
استفاده از مضمون های پرینس۲
مورد کسب و کار ، سازمان، برنامه ها، کیفیت، ریسک، تغییر، پیشرفت
بکارگیری فرآیندهای پرینس۲:
شروع مقدماتی پروژه
هدایت پروژه
شروع پروژه
کنترل یک مرحله
مدیریت تحول محصول
مدیریت مرز یک مرحله
خاتمه پروژه
متناسب سازی پرینس۲ با محیط پروژه

 


  • ساختمان 2. خیابان ارم. نبش کوچه 17. پلاک 20
  • 32285045 داخلی 108 - 114

قیمت

620.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره