مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK
 /  مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK
مدیریت پروژه براساس استاندارد جهانی PMBOK

هدف دوره آشنایی با استاندارد جهانی مدیریت پروژه PMBOK جهت استفاده در پروژه ها می باشد

لیسانس

  • کلیات مدیریت پروژه
  • فرآیند های مدیریت پروژه
  • مدیریت یکپارچگی پروژه
  • مدیریت محدوده پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه
  • مدیریت کیفیت پروژه
  • مدیریت منابع انسانی پروژه
  • مدیریت ارتباطات پروژه
  • مدیریت ریسک پروژه
  • مدیریت تدارکات پروژه
  • اخلاق و مسئولیت حرفه ای مدیر پروژه
  • مدیریت زمان

 


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
 • 32251000 داخلی 116

قیمت

1.180.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره