مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster
 /  مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster
مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera، Pertmaster

 • تعاریف کلی PMBOK را تجزیه و تحلیل نمایند.
 • چگونگی نصب نرم افزار بصورت Stand Alone و Client Server را داشته باشند.
 • مفاهیم SQL Server و Primavera Interface را درک نمایند.
 • مفاهیم Work Breakdown Structure WBS, Organizational Breakdown structure OBS, Enterprise Project Structure EPS را به خوبی تجزیه و تحلیل نمایند .
 • پروژه و WBS پروژه را ایجاد و توسعه دهند
 • فعالیت ها را اضافه نمایند
 • محاسبات پیش رو و پس رو پروژه با فرمان Schedule انجام دهند.
 • در صورت نیاز محدودیت های زمان Constraints ایجاد کنند.
 • آرشیو اسناد و مدارک پروژه Project Documents library را ایجاد نمایند.
 • فعالیت ها را دسته بندی ، مرتب و فیلتر نمایند.
 • مفاهیم رول (Roles) و منابع (Resources) را به فعالیت ها اختصاص دهند.
 • وضعیت تخصیص منابع و متعاقب آن هزینه ها را با ابزارهای Resource Profile تجزیه و تحلیل نمایند.
 • برنامه بدست آمده را از نظر زمان، منبع و هزینه بهینه نمایند.
 • برنامه های مبنا Base Lines را تعریف و اختصاص می دهند.
 • روند اجرای پروژه نسبت به برنامه پیش بینی شده را کنترل نمایند.
 • گزارشات متنوع از پروژه را ایجاد و مدیریت نمایند.

دانشجویان و کارشناسان کنترل پروژه

 • مرور مفاهیم PMBOK و اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • معرفی گروه Primavera و نرم افزار Primavera Enterprise
 • چگونگی نصب نرم افزار و تشریح Primavera Interface , SQL Server
 • چگونگی ورود به برنامه ، باز کردن پروژه و کار با Navigation Tools , Timescale , Layout
 • تعریف OBS , EPS شرکت و مشاهده آنها در نماهای مختلف
 • تعریف و ایجاد پروژه
 • ایجاد و کار با تقویم های Global , EPS و پروژه
 • ایجاد و بسط WBS پروژه
 • اضافه کردن فعالیت ها و معرفی Activity Details
 • معرفی Activity Steps , Activity Codes , Activity Types
 • تعریف روابط منطقی بین فعالیت ها و شرح انواع ارتباطات
 • انجام محاسبات پیش رو و پس رو با استفاده از ابزار Schedule
 • شرح مفاهیم شناوری و تاثیر آنها بر پروژه
 • شرح مفاهیم Open ends , Loops
 • ایجاد محدودیت های زمان Constraints و شرح انواع این محدودیت ها
 • شرح چگونگی ایجاد آرشیو مدارک پروژه Documents Library
 • چگونگی دسته بندی Grouping ، مرتب سازی Sorting ، فیلتر کردن Filtering فعالیت ها
 • تعریف مفاهیم Roles , Resources
 • شرح و ایجاد و انواع منابع شامل نیروی انسانی ، ماشین آلات و مواد
 • شرح مفاهیم بودجه Expense , Budget
 • انالیز منابع و هزینه های اختصاص داده شده Resource & Cost profiles
 • بهینه­سازی شبکه پروژه شامل: آنالیز زمان­های برنامه، چگونگی فشرده کردن پروژه، برطرف کردن Resource Over Allocation و آنالیز هزینه
 • تعریف برنامه مبنا Baseline و چگونگی مقایسه برنامه جاری با Baseline
 • شرح انواع تکنیک­های به­روزرسان پروژه، استفاده از Rescheduling, status activities, progress spotlight
 • شرح انواع گزارشات و چگونگی تهیه آنها
 • چگونگی انتشار گزارشات پروژه بر روی Web Site شرکت بصورت صفحات HTML


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 3225000 داخلی 116

قیمت

1.250.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره

ارتباط با سازمان (ساختمان مرکزی)

 شیراز / ابتدای بلوار ارم / نبش کوچه ۲ / پلاک ۱۹

 info@simi.ir

 32251000 (071)

ارتباط با سازمان (ساختمان شماره 2)

 شیراز / بلوار ارم / نبش کوچه ۱۷

 manedu@simi.ir

 32285045 (071)