مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
 /  مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه
مدیریت مناقصات و قراردادهای پروژه

 

آشنایی شرکت کنندگان با قانون مناقصات و شیوه برگزاری یک مناقصه در عمل
شناخت چالش ها و نقاط قوت و ضعف در قانون مناقصات
بررسی حقوق طرفین در قانون مناقصات
تقویت بینش علمی مهندسان ناظر در پروژه های عمرانی
استفاده صحیح از ظرفیت قانون مناقصات

فوق دیپلم

  • معرفی انواع قراردادها
  • تشخیص صلاحیت پیمانکاران وتامین کنندگان
  • شراکت تجاری و تشخیص صلاحیت مشارکتها
  • اجزای مناقصه
  • تهیه و ارزیابی پیشنهاد فنی بازرگانی
  • تحلیل مناقصات و رویکرد آتی


دسته بندی ها: پروژه، تولید و عملیات

دوره های مرتبط

  • ساختمان شماره2،بلوار ارم ،نبش کوچه17،پلاک 20
  • 32285045 داخلی 108 - 114

قیمت

500.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره