مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
 /  مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی


لیسانس

  • آشنایی با حسابها در حسابداری
  • آشنایی با صورت های مالی(ترازنامه)سود و زیان و صورتحساب سرمایه، سود و زیان انباشته و …
  • آشنایی با هزینه مالی در حسابداری صنعتی
  • آشنایی با تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
  • آشنایی با بودجه بندی ،بودجه بندی و بودجه جامع
  • آشنایی با ارزش فعلی و ارزش آتی


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 3225000 داخلی 116
ثبت نام

جستجوی دوره