مدیریت خدمات فناوری ITIL V3 (مقدماتی و پیشرفته)
 /  مدیریت خدمات فناوری ITIL V3 (مقدماتی و پیشرفته)
مدیریت خدمات فناوری ITIL V3 (مقدماتی و پیشرفته)

 

سازمان مدیریت صنعتی_نمایندگی فارس با همکاری شرکت امن نگر سامان(تهران) دوره های آموزشی “مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات” را برگزار می نماید.

 

مدیریت خدمات فناوری ITIL V3

نام دوره مدت
آشنایی با مدیریت خدمات فناوری ۱۶ ساعت
پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری ۳۶ ساعت

 

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت خدمات فناوری ITIL V3

 • همسویی کسب و کار و معماری سازمانی معرفی و مقایسه استانداردها و چارچوب های حوزه خدمات فناوری اطلاعات
 • حسابرسی و ممیزی فناوری اطلاعات
 • آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنایی با سیستم فرآیند محور و خدمت محور
 • توصیف خدمات فناوری اطلاعات و جایگاه شرکت های خدمت محور،  آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در  ITIL V3 معرفی چرخه خدمات و ۵ حوزه فرآیندی   ITIL V3
 • توصیف کامل بسته راهبرد خدمات
 • توصیف کامل  بسته طراحی خدمات
 • توصیف کامل بسته انتقال خدمات
 • توصیف کامل  بسته کارکرد خدمات
 • توصیف کامل بسته ارتقای مداوم خدمات
 • مدلسازی  فرآیندها در چرخه خدمات و حوزه های فرآیندی V3 ITIL
 • توضیح فرآیندهای هر یک از حوزه ها و نحوه پیاده سازی آن ها و  ارتباطات هر یک از آن ها
 • معرفی ابزارها و نمونه های پیاده سازی شده و تمرین ها و کارگاه های مرتبط

دوره آموزشی پیاده سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3

 • همسویی کسب و کار و معماری سازمانی
 • معرفی و مقایسه استانداردها و چارچوب های حوزه خدمات فناوری اطلاعات
 • حسابرسی و ممیزی IT
 • آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنایی با سیستم فرآیند محور و خدمت محور
 • توصیف خدمات فناوری اطلاعات و شرکت های خدمت محور
 • آشنایی با سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در  ITIL V3
 • معرفی چرخه خدمات و ۵ حوزه فرآیندی   ITIL V3
 • توصیف کامل بسته راهبرد خدمات
 • توصیف کامل  بسته طراحی خدمات
 • توصیف کامل بسته انتقال خدمات
 • توصیف کامل  بسته کارکرد خدمات
 • توصیف کامل بسته ارتقای مداوم خدمات
 • مدلسازی  فرآیندها در چرخه خدمات و حوزه های فرآیندی مطابق با چرخه خدمات بهبود V3 ITIL
 • توضیح فرآیندهای هر یک از حوزه ها و نحوه پیاده سازی آن ها
 • توصیف ورودی و خروجی های فرآیندی
 • ارتباطات هر یک از فرآیندها
 • تهیه نقشه فرآیندی
 • چارت سازمانی فناوری اطلاعات
 • معرفی ابزارها و مقایسه میان ابزارهای ITIL
 • پیاده سازی ابزار نمونه
 • ارائه مثال ها و پیاده سازی در ابزارها
 • ارائه نمونه های پیاده سازی شده در ایران و خارج از ایران

 


دسته بندی ها: مدیریت IT

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 130

قیمت

545.000 تومان
رزرو

جستجوی دوره