مدل های کسب و کار
 /  مدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار

هدف این دوره ارائه دیدگاه هایی در راستای طراحی نقشه راهی مطمئن  جهت پیاده سازی ایده ها و تبدیل آنها از طرح های انتزاعی به طرح های اجرایی در کار و کسب است.

بدون پیش نیاز

چرا به نوشتن طرح کسب و کار نیاز است؟

طرح کسب و کار چیست ؟

فواید طرح کسب و کار

طرح تجاری برای چه کسی تنظیم می شود ؟

تفاوت طرح و مدل کسب و کار

چگونگی پیاده سازی مدل کسب و کار( کلیه نکات و تکنیک های آن)

بازار شناسی ( بیان کلیه نکات آن)

بیان CRM کلیه تعاریف و مدل های آن

تعریف منابع و بیان انواع آن

تعریف درآمد و هزینه در مدل های کسب و کار

استارتاپ ها تعریف و انواع آن

مباحث مالی مرتبط


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19

قیمت

550.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره