مدلسازی سه بعدی و تولید انیمیشن توسط MAYA
 /  مدلسازی سه بعدی و تولید انیمیشن توسط MAYA
مدلسازی سه بعدی و تولید انیمیشن توسط MAYA

مدلسازی سه بعدی و تولید انیمیشن توسط MAYA

windows

معرفی نرم افزار Maya و مقایسه آن با ۳Dmax
مدل سازی با نرم افزار MAYA
ساخت کاراکتر در MAYA
رنگ امیزی و بافت دهی در MAYA
تکسچرینگ کاراکتر در MAYA
نورپرداری و رندرگیری
ابزارهای انیمیشن در MAYA
ریک کاراکتر در MAYA (تجهیز کاراکتر)
انیمیشن کاراکتر (انیمیت)
داینامیک و نیازهای انیمیشن
پروژه نهایی


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی121

قیمت

695،000 تومان
دانلود

نظر خود را بیان کنید

جستجوی دوره