متره و برآورد با نرم افزار excel و تکسا
 /  متره و برآورد با نرم افزار excel و تکسا
متره و برآورد با نرم افزار excel و تکسا

ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان جویای کار  در دفتر فنی پروژه ها

ارتقاء دانش شاغلین در پروژه‌های عمرانی

کمک به ارتقاء از سمت کارشناس به مدیر پروژه

آشنایی با چالش‌های پیش رو در پروژه‌های عمرانی

استفاده از تجربیات اساتید و یافتن راه حل برای چالش‌های پروژه‌های عمرانی

توانایی متره و براورد و تهیه صورت جلسات و صورت وضعیت در اکسل

استفاده از نرم افزتر تکسا جهت تهیه صورت وضعیت

تهیه آنالیز و پیشنهاد قیمت دانش دانشجویان و فارغ التصیلان مهندسی معماری

جویان و فارغ التصیلان مهندسی عمران

دانشجویان و فارغ التصیلان مهندسی معماری

دانشجویان و فارغ التصیلان مهندسی مکانیک

دانشجویان و فارغ التصیلان مهندسی برق

مفاهیم اولیه متره و براورد

اتوکد

مهارت چهارم icdl-excel

تعاریف پایه  :  شرکت -مناقصه -انواع قرارداد ها

نحوه شرکت در مناقصه انواع تضامین – بخشنامه پیشنهاد قیمت

ارکان پروژه-چارت کارگاهی -وظایف دفتر فنی و مترور- مفاهیم تجزییه بها و آنالیز–پیمانکار دست دوم ( جزء ) کیست -قرارداد های دست دوم –نکات طلایی در انعقاد قرارداد دست دوم

شرایط عمومی پیمان – فرمول های اساسی در اکسل و اتوکد  به همراه نقشه خوانی

شرایط عمومی پیمان -شرایط خصوصی پیمان – فرمول های اساسی در اکسل و اتوکد  به همراه نقشه خوانی

عوامل موثر در بوجود آمدن تاخیرات –روش تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات و دفاع از آن –اصول مذاکره – روش حل اختلاف پیمانکار با کارفرما بر اساس شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان – فرمول های اساسی در اکسل و اتوکد  – نحوه تهیه و تنظیم لیستوفر

تغییر مقادیر و لیست افزایش و کاهش به همراه مثال – مسایل مربوط به تحویل موقت

انواع متره و برآورد -تعریف نقشه SHOP DRWING و As Built دستور های اتوکد طلایی-متره و براورد چیست -تعریف دستور –صورت جلسه –روند تهیه صورت جلسات –نحوه تنظیم صورت وضعیت پیمانکار دست دوم

آشنایی با فهرست بها  و مفاهیم اولیه فهرست بها -ضرایب پیمان تجهیز و برچیدن

ساختار صورت وضعیت – تعریف برگ ریزه متره -و خلاصه متره – مالی-  شروع تدریس نرم افزار تکسا

انواع صورت وضعیت  بر اساس نوع قرارداد فهرست بهایی -متر مربع زیر بنا -تجمیعی راه

تعریف انواع آیتم – نحوه تهیه قیمت جدید و آیتم ستاره دار- تدریس نرم افزار تکسا

ادبیات فهریت بها – فصل تخریب و عملیات خاکی در  فهرست راه و باند  ابنیه و تدریس نرم افزار تکسا

کسورات قرارداد +تهیه صورت وضعیت مثال در اکسل به همراه گروه

آموزش تعدیل و مابه تفاوت نرخ ارز – مفاهیم کلیم و ادعا  نحوه تهیه و تنظیم لایحه کلیم و ضر ر و زیان

متره سازه کوچک و تهیه صورت وضعیت  آن در تکسا آموزش حمل در تکسا

متره راه  و تهیه صورت وضعیت  آن در تکسا آموزش حمل در تکسا

حمع بندی کلی و رفع اشکال تکسا صورت وضعیت نویسی برای فهرست فاضلاب

آنالیز و پیشنهاد قیمت بوسیله تکسا

در پایان هر جلسه ۱۵ دقیقه برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است.


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی117

قیمت

1.780.000تومان
ثبت نام

جستجوی دوره