قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی
 /  قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی
قوانین مالیاتی و تدوین اظهارنامه مالیاتی

با توجه به اهمیت روزافزون بحث های مالیاتی و اهمیت آن در زمان حاضر، شناخت دقیق درآمدهای مشمول مالیات، معافیتهای مالیاتی، نحوه پرداخت مالیات و پیگیری مشکلات و مسائل مالیاتی، ازجمله مواردی است که به کارشناسان و مدیران مالی شرکتها کمک میکند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از پرداختهای نادرست مالیات جلوگیری نموده و نسبت به پرداخت درست مالیات اقدامات به موقع و سریع انجام پذیرد.

در دوره پیش رو بحث مالیات های مستقیم به صورت جامع انجام و در کنار آن درخصوص بحث مالیات برارزش افزوده و اثرات اقتصادی آن به عنوان یک کنترل کننده بازار و اقتصاد مطرح خواهد گشت.

حسابداری مالی

  • قوانین مالیات تغییر یافته و قوانین جدید
  • قوانین حذف شده
  • آیین نامه تحریر دفاتر قانونی (جدید)
  • قانون ارزش افزوده
  • اظهارنامه های ارزش افزوده
  • معاملات فصلی ماده۱۶۹
  • اظهارنامه های عملکرد و لیست مالیات حقوق

 


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 3225000 داخلی 116

قیمت

700.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره