قانون کار و تامین اجتماعی
 /  قانون کار و تامین اجتماعی
قانون کار و تامین اجتماعی

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی جهت شاغلین

دیپلم

آشنایی با دامنه شمول قانون کار
آشنایی با قراردادهای کار
مقررات انضباطی کارگاه
شرایط کار
مراجع حل اختلاف
حقوق کار

محاسبه حقوق و دستمزد


دسته بندی ها: حسابداری، مالی و بورس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم. نبش کوچه 2. پلاک 19
  • 3225000 داخلی 116

قیمت

250.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره