طراحی مد و لباس با رویکرد تصویرسازی مد(آنلاین)
 /  طراحی مد و لباس با رویکرد تصویرسازی مد(آنلاین)
طراحی مد و لباس با رویکرد تصویرسازی مد(آنلاین)

دانشجویان پس از موفقیت در گذراندن دوره باید قادر باشند که: طراحی مد و انواع لباس را با استفاده از اجرای دست و نرم افزار انجام دهند.

 

windows

طراحی اندام و لباس، تاثیرات خطوط بروی اندام:

 • آشنایی با طراحی صورت و اجزای آن
 • آشنایی با اندازه های استاندارد اندام و اجزای آن
 • طراحی اندام به صورت خطی، حجمی و ماهیچه ای
 • طراحی اندام در حالت های مختلف
 • طراحی خطوط افقی و عمودی روی ادام و تاثیر آنها
 • طراحی لباس و اجزای آن
 • طراحی انواع یقه ها
 • طراحی انواع آستین ها
 • طراحی انواع دامن ها
 • طراحی انواع شلوارها
 • طراحی انواع لباسهای جلو بسته و جلوباز
 • طراحی لباسهای متفاوت
 • سایه پردازی لباسها
 • آشنایی با تاثیرات طرح پارچه

تاپستری :

 • آشنایی با انواع بافت های ساده پارچه
 • آشنایی با انواع بافتهای فانتزی

پارچه سازی و چاپ و پارچه :

 • آشنایی با انواع گریت (چروک منظم پارچه)
 • آشنایی با انواع گلهای روبانی و روبان دوزی
 • آشنایی با گلدوزی و انواع دوخت آن
 • آشنایی با تزئینات روی لباس (پولک هندی، منجوق و ملیله دوزی)
 • آشنایی با تک دوزی چرم روی لباس و تاجهای ژله ای
 • نقاشی پارچه، چاپ ترافارد
 • چاپ منوپرینت، چاپ گره

ایده پردازی و کالکشن سازی :

 • روش های ایده پردازی
 • تم برد
 • استوری برد
 • ترند شناسی
 • بررسی سبک ها
 • بازار سنجی
 • پارچه شناسی
 • پرزنتیشن

الگوسازی بروش مولر:

 • آشنایی با اندازه گیری اندام
 • آشنایی با محاسبات مورد نیاز در الگو
 • الگو سازی بر اساس دامن
 • الگوسازی دامن فون، ترک، کلوش و …
 • الگوسازی بر اساس بالاتنه و آستین
 • آشنایی با الگوی پایه لباسهای مختلف
 • الگوسازی انواع یقه های اصلی
 • الگوسازی انواع آستین های اصلی
 • الگوسازی انواع شلوار
 • مدلسازی انواع لباسهای رسمی
 • مدلسازی انواع لباسهای مجلسی


دسته بندی ها: طراحی مد و لباس

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)

قیمت

1،995،000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره