طراحی پلان و نما
 /  طراحی پلان و نما
طراحی پلان و نما

توانایی طراحی در انواع فضاهای محدود با رعایت قوانین شهرسازی و شهرداری
نحوه ارائه آلبوم و مدارک لازم جهت کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری های مناطق
یادگیری طراحی فضاها طبق قوانین وضع شده معاونت فنی
آماده سازی طراح برای ورود به بازار کار


آشنایی با اتوکد
ترسیم فنی
آشنایی با طراحی مقدماتی

  • احجام Geometry
  • کار با منطقه دو بعدی و فرمان های سه بعدی
  • فرمان پیشرفنه سه بعدی (Editpoly)
  • material گذاری,نورپردازی,Rendering

یادگیری طراحی فضاها طبق قوانین وضع شده معاونت فنی
طراحی فضای مسکونی و تجاری را بر اساس خواسته های کارفرما و رعایت قوانین شهرداری و شهرسازی
نحوه ساخت آلبوم جهت ارائه به معاونت فنی

 


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • خیابان ارم.نبش کوچه 2
  • 32251000داخلی131
ثبت نام

جستجوی دوره