طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)
 /  طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)
طراحی دست آزاد (اسکیس، کروکی، راندو)

آموزش اسکیس کروکی راندو

رشته معماری

 

 • ترسیم انواع خطوط- جان بخشی به خطوط –ترمیم چهار ضلعی و تمرین بروی اتصالات
 • ترسیم سطح دایره
 • آشنایی با اصول اولیه پرسپکتیو(۱نقطه ای ، ۲ نقطه ای و ۳نقطه ای)
 • ترسیم مکعب های نه گانه و ترسیم انواع هاشور- ترسیم دایره در پرسپکتیو- ترسیم استوانه، مخروط،کره وهاشور برروی سطح
 • ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای خارجی)- ایجاد حجم های مثبت و منفی –
 • تناسب در پرسپکتیو
 • ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای داخلی)
 • ترسیم پرسپکتیوهای داخلی و خارجی به همراه جزئیات و ترسیم جزئیات
 • ترسیم اجسام ساده مانند قبل و صندلی و آنالیز آنها و ترسیم کلی با تناسبات
 • ترسیم مصالح – درختان (پوشش گیاهی) – ترسیم پرسناژ
 • آموزش سایه در اجسام مختلف و پیدا کردن سایه اجسام برروی زمین
 • کروکی در بافت در جهت یادگیری تناسبات ، ترسیم جزئیات و تهوه ترسیم پرسپکتیو


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

870.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره