جامع ارائه معماری (اسکیس، کروکی، راندو)
 /  جامع ارائه معماری (اسکیس، کروکی، راندو)
جامع ارائه معماری (اسکیس، کروکی، راندو)

آموزش اسکیس کروکی راندو

رشته معماری

 

 • ترسیم انواع خطوط- جان بخشی به خطوط –ترمیم چهار ضلعی و تمرین برروی اتصالات
 •  ترسیم سطح دایره
 •  آشنایی با اصول اولیه پرسپکتیو(۱نقطه ای ، ۲ نقطه ای و ۳نقطه ای)
 •  ترسیم مکعب های نه گانه و ترسیم انواع هاشور- ترسیم دایره در پرسپکتیو- ترسیم استوانه ، مخروط،کره وهاشور برروی سطح
 •  ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای خارجی) و ایجاد حجم های مثبت و منفی
 •  تناسب در پرسپکتیو
 •  ترسیم اشکال پیچیده به کمک انواع پرسپکتیوها (پرسپکتیوهای داخلی)
 •  ترسیم پرسپکتیوهای داخلی و خارجی به همراه جزئیات و ترسیم جزئیات
 •  ترسیم اجسام ساده مانند مبل و صندلی و آنالیز آنها و ترسیم کلی با تناسبات
 •  ترسیم مصالح – درختان (پوشش گیاهی) – ترسیم پرستیژ
 •  آموزش سایه در اجسام مختلف و پیدا کردن سایه اجسام برروی زمین
 •  کروکی در بافت در جهت یادگیری تناسبات ، ترسیم جزئیات و نحوه ترسیم پرسپکتیو


دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000 داخلی 128

قیمت

1.300.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره