شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS
 /  شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار HYSYS


آشنایی با اصول کلی نرم‌افزار HYSYS، شناخت قابلیتهای موجود و طریقه انجام شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی در حالت پایدار، آشنایی با قابلیت‌های کاربردی نرم‌افزار HYSYS در طراحی شبیه‌سازی فرآیندهای شیمیایی

آشنایی با رشته های مرتبط

آشنایی اولیه با محیط SIMULATION BASIS MANAGER

انتخابPROPERTY PACKAGE انتخاب مواد شیمیایی،

فضای طراحی،نوار وضعیت و …

آشنایی با جریان مواد و انرژی

معرفی ابتدایی تجهیزات

سیکل ساده سرما ساز

استفاده ازseperator های دوفازی و سه فازی

محاسبه سرعت و افت فشاردر خط لوله و انتخاب قطر مناسب در لوله ها

مطالعه واکنش شیمیایی ساده، تعریف واکنش و شبیه سازی یک راکتور ساده

تقطیر دوجزیی

استفاده از نمودارهای مشخصه پمپ و کمپرسور

آشنایی با WORKBOOK ونحوه استفاده ازآن

تهیه پرینت ار پی دی اف،ورک بوک وتهیه گزارش از پرینت نمودار

FLUID NEGATEمعادلات حالت،مدالهای اکتیویته و اضافه و کم کردن از لیست

مواد فرضی ،VIEW,ADD,IMPORT

برج ها ،انواع آنها و محاسبات مربوط به برجها

تهیه یک TEMPLATEو استفاده از آن در یک شبیه سازی دیگر

معرفیSPREADSHEEY فلوشیت و ایجاد ارتباط آن با

معرفی ابزارهای منطقی مانندADJUST,SET,BALANCE,RECYCLE…

بهینه سازی

PID معرفی شبیه سازی دینامیک و کاربرد کنترلرهای


دسته بندی ها: شیمی

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
  • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
  • 32251000داخلی117

قیمت

1.500.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره