سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
 /  سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS
سیستم اطلاعات جغرافیایی ArcGIS

سامانه اطلاعات مکانی از قدرتمندترین ابزارها جهت تصمیم سازی، پیش بینی، مدیریت، تجزیه و تحلیل و مدل سازی می باشد. پارامترهای متعددی در فرآیندهای طبیعی و مصنوعی دخالت دارند، لذا جهت بررسی و مدیریت بهتر آنها بایستی تمام این پارامترها مد نظر قرار گیرند. وجود لایه‌های اطلاعاتی مختلف در علوم مختلف و مدیریت داده‌های‌ مکان محور در یک سیستم کارآمد و مناسب نیاز به یادگیری نرم افزار ArcGIS مقدماتی را برای کاربران رشته‌های مختلف الزامی نموده است.

رشته تحصیلی مهندسی آب، خاک، زمین شناسی و عمران

 

سرفصل های دوره آموزش نرم افزار ArcGIS:

 • معرفی نرم افزار و آشنایی با سامانه های آن (Arc Scene, Arc Catalog, Arc Globe, Arc Map)
 • نفاوت لایه های رستری و وکتوری، ایجاد ویرایش آنها
 • انواع سیستم مختصات، تبدیل آنها و تعریف سامانه پروژکسیون UTM
 • Geo Referencing (زمین مرجع کردن) و رقومی سازی داده ها
 • تشریح انواع روش های درون یابی و انجام پروژه
 • آشنایی با جدول اطلاعات توصیفی (attribute table)، مدیریت لایه ها، طبقه بندی لایه ها
 • اضافه کردن داده های اکسل به ArcGIS، ترسیم انواع نمودار و تحلیل آنها
 • استفاده از سامانه Google earth Pro و تهیه نقشه کاربری اراضی
 • کاربرد منطق بولین و فازی در پهنه بندی و انجام پروژه بصورت عملی
 • آماده سازی نقشه های نهایی جهت خروجی و چاپ

 

 


دسته بندی ها: عمران

دوره های مرتبط

سخنران ها (استاد ها)
 • ساختمان1.خیابان ارم.نبش کوچه2
 • 32251000داخلی117

قیمت

1.200.000 تومان
ثبت نام

جستجوی دوره